2014-09-19 11:46:17

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Fullersta gård

32,17%
3,64%
6,56%
4,14%
28,32%
6,28%
7,70%
7,42%
0,50%
0,00%
2,78%
0,50%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 80,99%
-0,32
2010: 81,30%

Röstfördelning - valdistrikt Fullersta gård

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 451 32,17% -71 -8,11 522 40,28%
C Centerpartiet 51 3,64% +21 +1,32 30 2,31%
FP Folkpartiet liberalerna 92 6,56% -10 -1,31 102 7,87%
KD Kristdemokraterna 58 4,14% +1 -0,26 57 4,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 397 28,32% +45 +1,16 352 27,16%
V Vänsterpartiet 88 6,28% +26 +1,49 62 4,78%
MP Miljöpartiet de gröna 108 7,70% +40 +2,46 68 5,25%
SD Sverigedemokraterna 104 7,42% +51 +3,33 53 4,09%
FI Feministiskt initiativ 7 0,50% -3 -0,27 10 0,77%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 39 2,78% +1 -0,15 38 2,93%
ÖVR Övriga partier 7 0,50% +5 +0,34 2 0,15%
  Giltiga röster 1402 100,00% +106   1296 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 0,85% -1 -0,14 13 0,99%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1414 80,99% +105 -0,32 1309 81,30%
  Antal röstberättigade 1746   +136   1610  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fullersta gård

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 7 0,50% +5 +0,34 2 0,15%
  Totalt övriga partier 7 0,50% +5 +0,34 2 0,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fullersta gård

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 5
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se