2014-09-19 13:50:59

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Stensängen

39,14%
5,92%
8,11%
5,04%
19,41%
3,29%
9,10%
6,91%
0,33%
0,33%
2,30%
0,11%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,50%
+2,15
2010: 87,36%

Röstfördelning - valdistrikt Stensängen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 357 39,14% -27 -6,73 384 45,88%
C Centerpartiet 54 5,92% +22 +2,10 32 3,82%
FP Folkpartiet liberalerna 74 8,11% -21 -3,24 95 11,35%
KD Kristdemokraterna 46 5,04% -6 -1,17 52 6,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 177 19,41% +36 +2,56 141 16,85%
V Vänsterpartiet 30 3,29% +16 +1,62 14 1,67%
MP Miljöpartiet de gröna 83 9,10% +16 +1,10 67 8,00%
SD Sverigedemokraterna 63 6,91% +43 +4,52 20 2,39%
FI Feministiskt initiativ 3 0,33% -1 -0,15 4 0,48%
DP Drevvikenpartiet 3 0,33% +3 +0,33    
HP Huddingepartiet 21 2,30% -6 -0,92 27 3,23%
ÖVR Övriga partier 1 0,11%   -0,01 1 0,12%
  Giltiga röster 912 100,00% +75   837 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,98% +3 +0,27 6 0,71%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 921 89,50% +78 +2,15 843 87,36%
  Antal röstberättigade 1029   +64   965  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stensängen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,11%   -0,01 1 0,12%
  Totalt övriga partier 1 0,11%   -0,01 1 0,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stensängen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se