2014-09-19 11:56:03

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Snättringe gård

36,22%
9,50%
8,45%
6,44%
15,95%
3,48%
8,66%
7,50%
0,53%
0,21%
2,85%
0,21%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 91,87%
+0,09
2010: 91,78%

Röstfördelning - valdistrikt Snättringe gård

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 343 36,22% -85 -10,40 428 46,62%
C Centerpartiet 90 9,50% +55 +5,69 35 3,81%
FP Folkpartiet liberalerna 80 8,45% -13 -1,68 93 10,13%
KD Kristdemokraterna 61 6,44% -12 -1,51 73 7,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 151 15,95% +5 +0,04 146 15,90%
V Vänsterpartiet 33 3,48% +20 +2,07 13 1,42%
MP Miljöpartiet de gröna 82 8,66% +11 +0,92 71 7,73%
SD Sverigedemokraterna 71 7,50% +42 +4,34 29 3,16%
FI Feministiskt initiativ 5 0,53% +2 +0,20 3 0,33%
DP Drevvikenpartiet 2 0,21% +1 +0,10 1 0,11%
HP Huddingepartiet 27 2,85% +3 +0,24 24 2,61%
ÖVR Övriga partier 2 0,21%   -0,01 2 0,22%
  Giltiga röster 947 100,00% +29   918 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,21% -7 -0,76 9 0,97%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 949 91,87% +22 +0,09 927 91,78%
  Antal röstberättigade 1033   +23   1010  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Snättringe gård

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,11% -1 -0,11 2 0,22%
  Totalt övriga partier 2 0,21%   -0,01 2 0,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Snättringe gård

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se