2014-09-20 11:58:31

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Östra Skogås centrala

15,34%
3,11%
4,25%
1,45%
28,29%
7,05%
9,33%
8,19%
0,52%
21,55%
0,31%
0,62%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,06%
+1,07
2010: 80,98%

Röstfördelning - valdistrikt Östra Skogås centrala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 148 15,34% -93 -10,49 241 25,83%
C Centerpartiet 30 3,11% +11 +1,07 19 2,04%
FP Folkpartiet liberalerna 41 4,25% -22 -2,50 63 6,75%
KD Kristdemokraterna 14 1,45% -5 -0,59 19 2,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 273 28,29% +1 -0,86 272 29,15%
V Vänsterpartiet 68 7,05% +12 +1,04 56 6,00%
MP Miljöpartiet de gröna 90 9,33% +21 +1,93 69 7,40%
SD Sverigedemokraterna 79 8,19% +35 +3,47 44 4,72%
FI Feministiskt initiativ 5 0,52% +3 +0,30 2 0,21%
DP Drevvikenpartiet 208 21,55% +68 +6,55 140 15,01%
HP Huddingepartiet 3 0,31% -4 -0,44 7 0,75%
ÖVR Övriga partier 6 0,62% +5 +0,51 1 0,11%
  Giltiga röster 965 100,00% +32   933 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,82%   -0,03 8 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 974 82,06% +33 +1,07 941 80,98%
  Antal röstberättigade 1187   +25   1162  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östra Skogås centrala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,52% +4 +0,41 1 0,11%
  Totalt övriga partier 6 0,62% +5 +0,51 1 0,11%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östra Skogås centrala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 2
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se