2014-09-19 11:29:52

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Sjöängen

31,63%
9,78%
9,56%
2,62%
11,72%
1,93%
7,28%
2,62%
0,11%
22,30%
0,23%
0,23%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,28%
+0,28
2010: 90,00%

Röstfördelning - valdistrikt Sjöängen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 278 31,63% -31 -5,78 309 37,41%
C Centerpartiet 86 9,78% +64 +7,12 22 2,66%
FP Folkpartiet liberalerna 84 9,56% -5 -1,22 89 10,77%
KD Kristdemokraterna 23 2,62% -4 -0,65 27 3,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 103 11,72% +23 +2,03 80 9,69%
V Vänsterpartiet 17 1,93% +6 +0,60 11 1,33%
MP Miljöpartiet de gröna 64 7,28% +12 +0,99 52 6,30%
SD Sverigedemokraterna 23 2,62% +6 +0,56 17 2,06%
FI Feministiskt initiativ 1 0,11%   -0,01 1 0,12%
DP Drevvikenpartiet 196 22,30% -19 -3,73 215 26,03%
HP Huddingepartiet 2 0,23%   -0,01 2 0,24%
ÖVR Övriga partier 2 0,23% +1 +0,11 1 0,12%
  Giltiga röster 879 100,00% +53   826 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,34% +1 +0,10 2 0,24%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 882 90,28% +54 +0,28 828 90,00%
  Antal röstberättigade 977   +57   920  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sjöängen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 2 0,23% +2 +0,23    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -1 -0,12 1 0,12%
  Totalt övriga partier 2 0,23% +1 +0,11 1 0,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sjöängen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se