2014-09-19 09:56:05

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Segeltorp centrum

39,54%
7,93%
6,64%
4,15%
20,18%
3,69%
10,05%
6,08%
0,55%
0,00%
1,01%
0,18%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,65%
+0,19
2010: 88,46%

Röstfördelning - valdistrikt Segeltorp centrum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 429 39,54% -128 -12,96 557 52,50%
C Centerpartiet 86 7,93% +65 +5,95 21 1,98%
FP Folkpartiet liberalerna 72 6,64% -36 -3,54 108 10,18%
KD Kristdemokraterna 45 4,15% -4 -0,47 49 4,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 219 20,18% +41 +3,41 178 16,78%
V Vänsterpartiet 40 3,69% +11 +0,95 29 2,73%
MP Miljöpartiet de gröna 109 10,05% +35 +3,07 74 6,97%
SD Sverigedemokraterna 66 6,08% +37 +3,35 29 2,73%
FI Feministiskt initiativ 6 0,55% +3 +0,27 3 0,28%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 11 1,01% -1 -0,12 12 1,13%
ÖVR Övriga partier 2 0,18% +1 +0,09 1 0,09%
  Giltiga röster 1085 100,00% +24   1061 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,73% -4 -0,39 12 1,12%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1093 88,65% +20 +0,19 1073 88,46%
  Antal röstberättigade 1233   +20   1213  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Segeltorp centrum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09%     1 0,09%
  Totalt övriga partier 2 0,18% +1 +0,09 1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Segeltorp centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se