2014-09-19 10:54:57

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Haga

8,31%
1,17%
2,04%
1,02%
54,08%
12,97%
9,18%
9,33%
0,15%
0,00%
1,31%
0,44%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 60,12%
-0,18
2010: 60,30%

Röstfördelning - valdistrikt Haga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 57 8,31% -21 -3,92 78 12,23%
C Centerpartiet 8 1,17% +2 +0,23 6 0,94%
FP Folkpartiet liberalerna 14 2,04% -7 -1,25 21 3,29%
KD Kristdemokraterna 7 1,02%   -0,08 7 1,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 371 54,08% +7 -2,97 364 57,05%
V Vänsterpartiet 89 12,97% +23 +2,63 66 10,34%
MP Miljöpartiet de gröna 63 9,18% +15 +1,66 48 7,52%
SD Sverigedemokraterna 64 9,33% +29 +3,84 35 5,49%
FI Feministiskt initiativ 1 0,15% -1 -0,17 2 0,31%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 9 1,31% -2 -0,41 11 1,72%
ÖVR Övriga partier 3 0,44% +3 +0,44    
  Giltiga röster 686 100,00% +48   638 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,87% +1 +0,09 5 0,78%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,16 1 0,16%
VDT Valdeltagande 692 60,12% +48 -0,18 644 60,30%
  Antal röstberättigade 1151   +83   1068  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Haga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,44% +3 +0,44    
  Totalt övriga partier 3 0,44% +3 +0,44    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Haga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se