2014-09-18 18:22:18

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Myrstuguberget

17,80%
0,87%
3,49%
4,01%
42,93%
11,17%
9,42%
8,38%
0,35%
0,00%
1,22%
0,35%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 66,47%
-3,30
2010: 69,77%

Röstfördelning - valdistrikt Myrstuguberget

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 102 17,80% -59 -9,03 161 26,83%
C Centerpartiet 5 0,87% -7 -1,13 12 2,00%
FP Folkpartiet liberalerna 20 3,49% -8 -1,18 28 4,67%
KD Kristdemokraterna 23 4,01% +5 +1,01 18 3,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 246 42,93% +6 +2,93 240 40,00%
V Vänsterpartiet 64 11,17% +10 +2,17 54 9,00%
MP Miljöpartiet de gröna 54 9,42% +4 +1,09 50 8,33%
SD Sverigedemokraterna 48 8,38% +23 +4,21 25 4,17%
FI Feministiskt initiativ 2 0,35% -3 -0,48 5 0,83%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 7 1,22%   +0,05 7 1,17%
ÖVR Övriga partier 2 0,35% +2 +0,35    
  Giltiga röster 573 100,00% -27   600 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,69% -3 -0,46 7 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 577 66,47% -30 -3,30 607 69,77%
  Antal röstberättigade 868   -2   870  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Myrstuguberget

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,35% +2 +0,35    
  Totalt övriga partier 2 0,35% +2 +0,35    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Myrstuguberget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se