2014-09-18 18:16:49

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Utsälje centrala

36,56%
5,61%
7,74%
3,77%
24,95%
2,80%
8,12%
8,61%
0,77%
0,00%
0,87%
0,19%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,54%
-3,24
2010: 91,78%

Röstfördelning - valdistrikt Utsälje centrala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 378 36,56% -75 -7,42 453 43,98%
C Centerpartiet 58 5,61% +23 +2,21 35 3,40%
FP Folkpartiet liberalerna 80 7,74% -24 -2,36 104 10,10%
KD Kristdemokraterna 39 3,77% -10 -0,99 49 4,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 258 24,95% +35 +3,30 223 21,65%
V Vänsterpartiet 29 2,80% +6 +0,57 23 2,23%
MP Miljöpartiet de gröna 84 8,12% +11 +1,04 73 7,09%
SD Sverigedemokraterna 89 8,61% +47 +4,53 42 4,08%
FI Feministiskt initiativ 8 0,77% +4 +0,39 4 0,39%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 9 0,87% -14 -1,36 23 2,23%
ÖVR Övriga partier 2 0,19% +1 +0,10 1 0,10%
  Giltiga röster 1034 100,00% +4   1030 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,86%     9 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1043 88,54% +4 -3,24 1039 91,78%
  Antal röstberättigade 1178   +46   1132  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Utsälje centrala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,19% +1 +0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 2 0,19% +1 +0,10 1 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Utsälje centrala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se