2014-09-19 16:09:44

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 3

10,63%
3,46%
5,12%
6,40%
43,41%
5,51%
7,55%
14,21%
0,00%
2,18%
0,00%
1,54%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 63,20%
-3,61
2010: 66,81%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 3

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 83 10,63% -40 -5,66 123 16,29%
C Centerpartiet 27 3,46% +18 +2,27 9 1,19%
FP Folkpartiet liberalerna 40 5,12% +3 +0,22 37 4,90%
KD Kristdemokraterna 50 6,40% +23 +2,83 27 3,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 339 43,41% -49 -7,98 388 51,39%
V Vänsterpartiet 43 5,51% +11 +1,27 32 4,24%
MP Miljöpartiet de gröna 59 7,55% +20 +2,39 39 5,17%
SD Sverigedemokraterna 111 14,21% +58 +7,19 53 7,02%
FI Feministiskt initiativ            
REAL Realist Partiet 17 2,18% +17 +2,18    
ND Nationaldemokraterna     -34   34 4,50%
ÖVR Övriga partier 12 1,54% -1 -0,19 13 1,72%
  Giltiga röster 781 100,00% +26   755 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,14% +5 +0,61 4 0,53%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 790 63,20% +31 -3,61 759 66,81%
  Antal röstberättigade 1250   +114   1136  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 3

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 4 0,51% +4 +0,51    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,51% +4 +0,51    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,51% -9 +0,51 13 1,72%
  Totalt övriga partier 12 1,54% -1 -0,19 13 1,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 3

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se