2014-09-19 11:20:53

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 5

21,67%
4,36%
6,85%
2,49%
31,63%
6,35%
7,35%
16,19%
0,12%
2,12%
0,00%
0,87%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 73,74%
-1,43
2010: 75,16%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 5

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 174 21,67% -41 -5,34 215 27,01%
C Centerpartiet 35 4,36% +6 +0,72 29 3,64%
FP Folkpartiet liberalerna 55 6,85% -17 -2,20 72 9,05%
KD Kristdemokraterna 20 2,49%   -0,02 20 2,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 254 31,63% +21 +2,36 233 29,27%
V Vänsterpartiet 51 6,35% -3 -0,43 54 6,78%
MP Miljöpartiet de gröna 59 7,35% -1 -0,19 60 7,54%
SD Sverigedemokraterna 130 16,19% +66 +8,15 64 8,04%
FI Feministiskt initiativ 1 0,12% +1 +0,12    
REAL Realist Partiet 17 2,12% +17 +2,12    
ND Nationaldemokraterna     -36   36 4,52%
ÖVR Övriga partier 7 0,87% -6 -0,76 13 1,63%
  Giltiga röster 803 100,00% +7   796 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,71% -1 -0,14 15 1,85%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 817 73,74% +6 -1,43 811 75,16%
  Antal röstberättigade 1108   +29   1079  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 5

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SMD Sverigesmultidemokrater 3 0,37% +3 +0,37    
DjuP Djurens parti 1 0,12% +1 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,37% -10 +0,37 13 1,63%
  Totalt övriga partier 7 0,87% -6 -0,76 13 1,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 5

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se