2014-09-19 11:13:51

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 8

21,64%
2,71%
6,66%
4,58%
29,97%
8,43%
9,68%
13,42%
0,10%
2,39%
0,00%
0,42%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 75,08%
-2,04
2010: 77,12%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 8

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 208 21,64% -45 -7,24 253 28,88%
C Centerpartiet 26 2,71% +8 +0,65 18 2,05%
FP Folkpartiet liberalerna 64 6,66% +12 +0,72 52 5,94%
KD Kristdemokraterna 44 4,58% +2 -0,22 42 4,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 288 29,97% +17 -0,97 271 30,94%
V Vänsterpartiet 81 8,43% +20 +1,47 61 6,96%
MP Miljöpartiet de gröna 93 9,68% +19 +1,23 74 8,45%
SD Sverigedemokraterna 129 13,42% +62 +5,78 67 7,65%
FI Feministiskt initiativ 1 0,10% +1 +0,10    
REAL Realist Partiet 23 2,39% +23 +2,39    
ND Nationaldemokraterna     -26   26 2,97%
ÖVR Övriga partier 4 0,42% -8 -0,95 12 1,37%
  Giltiga röster 961 100,00% +85   876 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,62%   -0,06 6 0,68%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,11 1 0,11%
VDT Valdeltagande 967 75,08% +84 -2,04 883 77,12%
  Antal röstberättigade 1288   +143   1145  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 8

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 2 0,21% +2 +0,21    
SMD Sverigesmultidemokrater 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,10% -11 -0,12 12 1,37%
  Totalt övriga partier 4 0,42% -8 -0,95 12 1,37%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 8

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se