2014-09-19 10:42:54

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 10

21,93%
3,64%
7,61%
2,91%
28,56%
7,04%
8,74%
15,13%
0,16%
3,56%
0,00%
0,73%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 77,48%
+1,19
2010: 76,29%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 10

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 271 21,93% -45 -4,97 316 26,89%
C Centerpartiet 45 3,64% +10 +0,66 35 2,98%
FP Folkpartiet liberalerna 94 7,61% -14 -1,59 108 9,19%
KD Kristdemokraterna 36 2,91% +7 +0,44 29 2,47%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 353 28,56% +16 -0,12 337 28,68%
V Vänsterpartiet 87 7,04% +10 +0,49 77 6,55%
MP Miljöpartiet de gröna 108 8,74% +5 -0,03 103 8,77%
SD Sverigedemokraterna 187 15,13% +88 +6,70 99 8,43%
FI Feministiskt initiativ 2 0,16% +2 +0,16    
REAL Realist Partiet 44 3,56% +44 +3,56    
ND Nationaldemokraterna     -54   54 4,60%
ÖVR Övriga partier 9 0,73% -8 -0,72 17 1,45%
  Giltiga röster 1236 100,00% +61   1175 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,28% +7 +0,52 9 0,76%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1252 77,48% +68 +1,19 1184 76,29%
  Antal röstberättigade 1616   +64   1552  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 10

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 6 0,49% +6 +0,49    
SMD Sverigesmultidemokrater 2 0,16% +2 +0,16    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,08% -16 +0,08 17 1,45%
  Totalt övriga partier 9 0,73% -8 -0,72 17 1,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 10

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se