2014-09-29 15:29:58

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 16

24,21%
5,83%
10,98%
5,76%
30,10%
4,92%
6,13%
10,74%
0,06%
0,73%
0,00%
0,55%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,73%
-2,50
2010: 84,23%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 16

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 399 24,21% -33 -7,03 432 31,24%
C Centerpartiet 96 5,83% +3 -0,90 93 6,72%
FP Folkpartiet liberalerna 181 10,98% +45 +1,15 136 9,83%
KD Kristdemokraterna 95 5,76% +34 +1,35 61 4,41%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 496 30,10% +122 +3,05 374 27,04%
V Vänsterpartiet 81 4,92% +3 -0,72 78 5,64%
MP Miljöpartiet de gröna 101 6,13% +32 +1,14 69 4,99%
SD Sverigedemokraterna 177 10,74% +86 +4,16 91 6,58%
FI Feministiskt initiativ 1 0,06% +1 +0,06    
REAL Realist Partiet 12 0,73% +12 +0,73    
ND Nationaldemokraterna     -42   42 3,04%
ÖVR Övriga partier 9 0,55% +2 +0,04 7 0,51%
  Giltiga röster 1648 100,00% +265   1383 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 0,84% -2 -0,30 16 1,14%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,12% +2 +0,12    
VDT Valdeltagande 1664 81,73% +265 -2,50 1399 84,23%
  Antal röstberättigade 2036   +375   1661  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 16

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 2 0,12% +2 +0,12    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,12% +2 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,30% -2 +0,30 7 0,51%
  Totalt övriga partier 9 0,55% +2 +0,04 7 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 16

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 3
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se