2014-09-20 11:03:19

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 19

16,99%
4,32%
4,91%
3,24%
33,20%
7,47%
7,96%
17,58%
0,29%
2,75%
0,00%
1,28%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 75,53%
+1,26
2010: 74,27%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 19

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 173 16,99% -27 -5,08 200 22,08%
C Centerpartiet 44 4,32% +7 +0,24 37 4,08%
FP Folkpartiet liberalerna 50 4,91% -20 -2,81 70 7,73%
KD Kristdemokraterna 33 3,24% +1 -0,29 32 3,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 338 33,20% +60 +2,52 278 30,68%
V Vänsterpartiet 76 7,47% +15 +0,73 61 6,73%
MP Miljöpartiet de gröna 81 7,96% +1 -0,87 80 8,83%
SD Sverigedemokraterna 179 17,58% +96 +8,42 83 9,16%
FI Feministiskt initiativ 3 0,29% +3 +0,29    
REAL Realist Partiet 28 2,75% +28 +2,75    
ND Nationaldemokraterna     -52   52 5,74%
ÖVR Övriga partier 13 1,28%   -0,16 13 1,43%
  Giltiga röster 1018 100,00% +112   906 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,55% +1 -0,08 15 1,63%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1034 75,53% +113 +1,26 921 74,27%
  Antal röstberättigade 1369   +129   1240  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 19

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 5 0,49% +5 +0,49    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,29% +3 +0,29    
SMD Sverigesmultidemokrater 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,39% -9 +0,28 13 1,43%
  Totalt övriga partier 13 1,28%   -0,16 13 1,43%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 19

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se