2014-09-19 13:14:13

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 28

26,55%
10,38%
7,83%
9,87%
22,21%
2,81%
4,77%
12,51%
0,09%
2,21%
0,00%
0,77%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,44%
+0,39
2010: 84,04%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 28

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 312 26,55% -25 -3,70 337 30,25%
C Centerpartiet 122 10,38% +24 +1,59 98 8,80%
FP Folkpartiet liberalerna 92 7,83% -1 -0,52 93 8,35%
KD Kristdemokraterna 116 9,87% +52 +4,13 64 5,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 261 22,21% -37 -4,54 298 26,75%
V Vänsterpartiet 33 2,81% +1 -0,06 32 2,87%
MP Miljöpartiet de gröna 56 4,77% -11 -1,25 67 6,01%
SD Sverigedemokraterna 147 12,51% +62 +4,88 85 7,63%
FI Feministiskt initiativ 1 0,09% +1 +0,09    
REAL Realist Partiet 26 2,21% +26 +2,21    
ND Nationaldemokraterna     -36   36 3,23%
ÖVR Övriga partier 9 0,77% +5 +0,41 4 0,36%
  Giltiga röster 1175 100,00% +61   1114 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,59%   -0,03 7 0,62%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08%     1 0,09%
VDT Valdeltagande 1183 84,44% +61 +0,39 1122 84,04%
  Antal röstberättigade 1401   +66   1335  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 28

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 5 0,43% +5 +0,43    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,26% +3 +0,26    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09% -3 +0,09 4 0,36%
  Totalt övriga partier 9 0,77% +5 +0,41 4 0,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 28

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se