2014-09-19 16:39:39

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 30

35,37%
6,50%
5,76%
3,73%
22,63%
4,67%
5,62%
13,21%
0,20%
1,90%
0,00%
0,41%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,84%
+0,04
2010: 86,80%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 30

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 522 35,37% -82 -6,43 604 41,80%
C Centerpartiet 96 6,50% +28 +1,80 68 4,71%
FP Folkpartiet liberalerna 85 5,76% -43 -3,10 128 8,86%
KD Kristdemokraterna 55 3,73% -2 -0,22 57 3,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 334 22,63% -15 -1,52 349 24,15%
V Vänsterpartiet 69 4,67% +15 +0,94 54 3,74%
MP Miljöpartiet de gröna 83 5,62% +20 +1,26 63 4,36%
SD Sverigedemokraterna 195 13,21% +98 +6,50 97 6,71%
FI Feministiskt initiativ 3 0,20% +3 +0,20    
REAL Realist Partiet 28 1,90% +28 +1,90    
ND Nationaldemokraterna     -16   16 1,11%
ÖVR Övriga partier 6 0,41% -3 -0,22 9 0,62%
  Giltiga röster 1476 100,00% +31   1445 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 0,94% -1 -0,09 15 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1491 86,84% +31 +0,04 1460 86,80%
  Antal röstberättigade 1717   +35   1682  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 30

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,14% +2 +0,14    
DjuP Djurens parti 1 0,07% +1 +0,07    
SMD Sverigesmultidemokrater 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,14% -7   9 0,62%
  Totalt övriga partier 6 0,41% -3 -0,22 9 0,62%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 30

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se