2014-09-22 09:07:29

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 41

17,50%
6,78%
2,97%
2,63%
26,07%
6,78%
22,61%
11,76%
0,48%
0,62%
0,00%
1,80%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,25%
+2,15
2010: 84,10%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 41

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 253 17,50% -44 -3,84 297 21,34%
C Centerpartiet 98 6,78% +24 +1,46 74 5,32%
FP Folkpartiet liberalerna 43 2,97% -13 -1,05 56 4,02%
KD Kristdemokraterna 38 2,63% -6 -0,53 44 3,16%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 377 26,07% +58 +3,16 319 22,92%
V Vänsterpartiet 98 6,78% +17 +0,96 81 5,82%
MP Miljöpartiet de gröna 327 22,61% +54 +3,00 273 19,61%
SD Sverigedemokraterna 170 11,76% +77 +5,08 93 6,68%
FI Feministiskt initiativ 7 0,48% +7 +0,48    
REAL Realist Partiet 9 0,62% +9 +0,62    
ND Nationaldemokraterna     -44   44 3,16%
ÖVR Övriga partier 26 1,80% -85 -6,18 111 7,97%
  Giltiga röster 1446 100,00% +54   1392 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,03%   -0,04 15 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1462 86,25% +55 +2,15 1407 84,10%
  Antal röstberättigade 1695   +22   1673  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 41

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 7 0,48% +7 +0,48    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,35% +5 +0,35    
SMD Sverigesmultidemokrater 2 0,14% +2 +0,14    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 12 0,83% -99 +0,83 111 7,97%
  Totalt övriga partier 26 1,80% -85 -6,18 111 7,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 41

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 9
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se