2014-09-29 15:30:45

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 43

22,49%
8,70%
4,42%
3,28%
27,24%
6,36%
13,59%
11,58%
0,54%
0,74%
0,00%
1,07%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,27%
+0,84
2010: 82,43%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 43

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 336 22,49% -30 -3,99 366 26,48%
C Centerpartiet 130 8,70% +42 +2,33 88 6,37%
FP Folkpartiet liberalerna 66 4,42% -3 -0,58 69 4,99%
KD Kristdemokraterna 49 3,28% +10 +0,46 39 2,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 407 27,24% +28 -0,18 379 27,42%
V Vänsterpartiet 95 6,36% +36 +2,09 59 4,27%
MP Miljöpartiet de gröna 203 13,59% +12 -0,23 191 13,82%
SD Sverigedemokraterna 173 11,58% +110 +7,02 63 4,56%
FI Feministiskt initiativ 8 0,54% +8 +0,54    
REAL Realist Partiet 11 0,74% +11 +0,74    
ND Nationaldemokraterna     -26   26 1,88%
ÖVR Övriga partier 16 1,07% -86 -6,31 102 7,38%
  Giltiga röster 1494 100,00% +112   1382 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,53% -13 -0,96 21 1,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1503 83,27% +100 +0,84 1403 82,43%
  Antal röstberättigade 1805   +103   1702  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 43

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 4 0,27% +4 +0,27    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,20% +3 +0,20    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,60% -93 +0,60 102 7,38%
  Totalt övriga partier 16 1,07% -86 -6,31 102 7,38%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 43

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se