2014-09-19 16:23:20

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje 47

17,82%
19,87%
2,99%
2,78%
22,35%
4,46%
7,23%
19,80%
0,29%
1,10%
0,00%
1,31%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,97%
+1,13
2010: 80,83%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 47

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 244 17,82% -76 -6,36 320 24,19%
C Centerpartiet 272 19,87% +42 +2,48 230 17,38%
FP Folkpartiet liberalerna 41 2,99% -21 -1,69 62 4,69%
KD Kristdemokraterna 38 2,78% -1 -0,17 39 2,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 306 22,35% -12 -1,68 318 24,04%
V Vänsterpartiet 61 4,46% +13 +0,83 48 3,63%
MP Miljöpartiet de gröna 99 7,23% +2 -0,10 97 7,33%
SD Sverigedemokraterna 271 19,80% +141 +9,97 130 9,83%
FI Feministiskt initiativ 4 0,29% +4 +0,29    
REAL Realist Partiet 15 1,10% +15 +1,10    
ND Nationaldemokraterna     -57   57 4,31%
ÖVR Övriga partier 18 1,31% -4 -0,35 22 1,66%
  Giltiga röster 1369 100,00% +46   1323 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 21 1,51% +7 +0,46 14 1,05%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1391 81,97% +54 +1,13 1337 80,83%
  Antal röstberättigade 1697   +43   1654  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 47

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 2 0,15% +2 +0,15    
SMD Sverigesmultidemokrater 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 15 1,10% -7 +1,02 22 1,67%
  Totalt övriga partier 18 1,31% -4 -0,35 22 1,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 47

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
Svenskarnas parti 4
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se