2014-09-21 11:08:31

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Röster - Igelboda, Ljuskärrsberget

45,64%
6,05%
11,86%
4,40%
11,31%
2,36%
8,09%
4,16%
0,47%
5,42%
0,24%
M C FP KD S V MP SD FI NL ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,07%
-0,12
2010: 88,20%

Röstfördelning - valdistrikt Igelboda, Ljuskärrsberget

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 581 45,64% -51 -5,45 632 51,09%
C Centerpartiet 77 6,05% -11 -1,07 88 7,11%
FP Folkpartiet liberalerna 151 11,86% -1 -0,43 152 12,29%
KD Kristdemokraterna 56 4,40% -1 -0,21 57 4,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 144 11,31% +13 +0,72 131 10,59%
V Vänsterpartiet 30 2,36% +12 +0,90 18 1,46%
MP Miljöpartiet de gröna 103 8,09% +21 +1,46 82 6,63%
SD Sverigedemokraterna 53 4,16% +32 +2,47 21 1,70%
FI Feministiskt initiativ 6 0,47% +1 +0,07 5 0,40%
NL Nackalistan 69 5,42% +21 +1,54 48 3,88%
ÖVR Övriga partier 3 0,24%   -0,01 3 0,24%
  Giltiga röster 1273 100,00% +36   1237 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,86%   -0,03 11 0,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1285 88,07% +37 -0,12 1248 88,20%
  Antal röstberättigade 1459   +44   1415  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Igelboda, Ljuskärrsberget

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,24% +3 +0,24    
SPI SPI Välfärden     -3   3 0,24%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 3 0,24%   -0,01 3 0,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Igelboda, Ljuskärrsberget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se