2014-09-18 09:45:18

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Röster - Saltö-Björkholmen

29,80%
3,48%
5,73%
2,68%
32,85%
5,95%
8,19%
9,57%
0,07%
1,67%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,49%
+0,70
2010: 86,79%

Röstfördelning - valdistrikt Saltö-Björkholmen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 411 29,80% -64 -7,22 475 37,02%
C Centerpartiet 48 3,48% +25 +1,69 23 1,79%
FP Folkpartiet liberalerna 79 5,73% -20 -1,99 99 7,72%
KD Kristdemokraterna 37 2,68%   -0,20 37 2,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 453 32,85% +57 +1,98 396 30,87%
V Vänsterpartiet 82 5,95% +14 +0,65 68 5,30%
MP Miljöpartiet de gröna 113 8,19% +31 +1,80 82 6,39%
SD Sverigedemokraterna 132 9,57% +30 +1,62 102 7,95%
FI Feministiskt initiativ 1 0,07% +1 +0,07    
ÖVR Övriga partier 23 1,67% +22 +1,59 1 0,08%
  Giltiga röster 1379 100,00% +96   1283 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,36% -10 -0,79 15 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% -2 -0,16 3 0,23%
VDT Valdeltagande 1385 87,49% +84 +0,70 1301 86,79%
  Antal röstberättigade 1583   +84   1499  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Saltö-Björkholmen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 19 1,38% +19 +1,38    
SVP Svenskarnas parti 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,22% +2 +0,14 1 0,08%
  Totalt övriga partier 23 1,67% +22 +1,59 1 0,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Saltö-Björkholmen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se