2014-09-18 08:34:55

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Röster - Höganäs NÖ - Väsby

36,26%
4,63%
4,82%
2,22%
28,93%
3,76%
6,08%
11,76%
0,00%
1,25%
0,29%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 76,51%
+5,13
2010: 71,39%

Röstfördelning - valdistrikt Höganäs NÖ - Väsby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 376 36,26% +49 +0,98 327 35,28%
C Centerpartiet 48 4,63% +4 -0,12 44 4,75%
FP Folkpartiet liberalerna 50 4,82% -25 -3,27 75 8,09%
KD Kristdemokraterna 23 2,22% -12 -1,56 35 3,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 300 28,93% +28 -0,41 272 29,34%
V Vänsterpartiet 39 3,76% +18 +1,50 21 2,27%
MP Miljöpartiet de gröna 63 6,08% +6 -0,07 57 6,15%
SD Sverigedemokraterna 122 11,76% +47 +3,67 75 8,09%
FI Feministiskt initiativ            
SPI SPI Välfärden 13 1,25% -6 -0,80 19 2,05%
ÖVR Övriga partier 3 0,29% +1 +0,07 2 0,22%
  Giltiga röster 1037 100,00% +110   927 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,14% -14 -1,58 26 2,73%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1049 76,51% +96 +5,13 953 71,39%
  Antal röstberättigade 1371   +36   1335  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Höganäs NÖ - Väsby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,29% +1 +0,07 2 0,22%
  Totalt övriga partier 3 0,29% +1 +0,07 2 0,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Höganäs NÖ - Väsby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Direktdemokraterna 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se