2014-09-17 17:38:44

Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Röster - Billinge

11,32%
19,14%
3,99%
0,96%
23,76%
6,06%
6,70%
20,10%
0,32%
7,02%
0,64%
M C FP KD S V MP SD FI NKE ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,22%
+1,02
2010: 80,20%

Röstfördelning - valdistrikt Billinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 71 11,32% -29 -4,81 100 16,13%
C Centerpartiet 120 19,14% +1 -0,05 119 19,19%
FP Folkpartiet liberalerna 25 3,99% -9 -1,50 34 5,48%
KD Kristdemokraterna 6 0,96% -2 -0,33 8 1,29%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 149 23,76% -37 -6,24 186 30,00%
V Vänsterpartiet 38 6,06% +13 +2,03 25 4,03%
MP Miljöpartiet de gröna 42 6,70% +9 +1,38 33 5,32%
SD Sverigedemokraterna 126 20,10% +28 +4,29 98 15,81%
FI Feministiskt initiativ 2 0,32% +2 +0,32    
NKE Nya Kommunpartiet Eslöv 44 7,02% +31 +4,92 13 2,10%
ÖVR Övriga partier 4 0,64%   -0,01 4 0,65%
  Giltiga röster 627 100,00% +7   620 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 2,03% +2 +0,29 11 1,74%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,16 1 0,16%
VDT Valdeltagande 640 81,22% +8 +1,02 632 80,20%
  Antal röstberättigade 788       788  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Billinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden     -2   2 0,32%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,64% +2 +0,32 2 0,32%
  Totalt övriga partier 4 0,64%   -0,01 4 0,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Billinge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 3
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se