2014-09-22 16:25:16

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Röster - Bollnäs-Kilberg

8,32%
10,23%
2,86%
2,08%
33,10%
5,89%
2,77%
11,18%
0,09%
20,36%
3,12%
0,00%
M C FP KD S V MP SD FI Bollp SJVB ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,41%
+5,31
2010: 77,09%

Röstfördelning - valdistrikt Bollnäs-Kilberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 96 8,32% -31 -3,71 127 12,03%
C Centerpartiet 118 10,23% +63 +5,02 55 5,21%
FP Folkpartiet liberalerna 33 2,86% -78 -7,65 111 10,51%
KD Kristdemokraterna 24 2,08% -8 -0,95 32 3,03%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 382 33,10% +42 +0,91 340 32,20%
V Vänsterpartiet 68 5,89% +5 -0,07 63 5,97%
MP Miljöpartiet de gröna 32 2,77% -4 -0,64 36 3,41%
SD Sverigedemokraterna 129 11,18% +77 +6,25 52 4,92%
FI Feministiskt initiativ 1 0,09% +1 +0,09    
Bollp Bollnäspartiet 235 20,36% +57 +3,51 178 16,86%
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 36 3,12% -25 -2,66 61 5,78%
ÖVR Övriga partier     -1 -0,09 1 0,09%
  Giltiga röster 1154 100,00% +98   1056 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,45% -12 -1,22 29 2,67%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,18 2 0,18%
VDT Valdeltagande 1171 82,41% +84 +5,31 1087 77,09%
  Antal röstberättigade 1421   +11   1410  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bollnäs-Kilberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -1 -0,09 1 0,09%
  Totalt övriga partier     -1 -0,09 1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bollnäs-Kilberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se