2014-09-21 13:44:13

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Röster - Selånger övre V

19,69%
9,89%
5,88%
4,01%
40,58%
4,43%
3,07%
11,00%
0,00%
1,45%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,81%
+3,43
2010: 82,38%

Röstfördelning - valdistrikt Selånger övre V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 231 19,69% -88 -10,01 319 29,70%
C Centerpartiet 116 9,89% +2 -0,73 114 10,61%
FP Folkpartiet liberalerna 69 5,88% -29 -3,24 98 9,12%
KD Kristdemokraterna 47 4,01% +18 +1,31 29 2,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 476 40,58% +129 +8,27 347 32,31%
V Vänsterpartiet 52 4,43%   -0,41 52 4,84%
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,07% -23 -2,42 59 5,49%
SD Sverigedemokraterna 129 11,00% +88 +7,18 41 3,82%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 17 1,45% +2 +0,05 15 1,40%
  Giltiga röster 1173 100,00% +99   1074 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,84% -10 -0,98 20 1,83%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,17% +2 +0,17    
VDT Valdeltagande 1185 85,81% +91 +3,43 1094 82,38%
  Antal röstberättigade 1381   +53   1328  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Selånger övre V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SDL Sundsvallspartiet 10 0,85% +10 +0,85    
GPS GPS - Grönt Perspektiv i Sundsvall 4 0,34% +4 +0,34    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2 0,17% -3 -0,30 5 0,47%
SPI SPI Välfärden     -3   3 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09% -6 -0,29 7 0,65%
  Totalt övriga partier 17 1,45% +2 +0,05 15 1,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Selånger övre V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se