2014-09-24 08:39:39

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Gnesta

21,42%
8,19%
3,38%
3,05%
29,88%
6,75%
8,76%
7,79%
0,37%
9,60%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,23%
+1,63
2010: 82,60%

Röstfördelning - kommun Gnesta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1462 21,42% -199 -4,46 1661 25,88%
C Centerpartiet 559 8,19% -73 -1,66 632 9,85%
FP Folkpartiet liberalerna 231 3,38% -182 -3,05 413 6,44%
KD Kristdemokraterna 208 3,05% -21 -0,52 229 3,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2039 29,88% -48 -2,64 2087 32,52%
V Vänsterpartiet 461 6,75% +82 +0,85 379 5,91%
MP Miljöpartiet de gröna 598 8,76% -52 -1,37 650 10,13%
SD Sverigedemokraterna 532 7,79% +231 +3,10 301 4,69%
FI Feministiskt initiativ 25 0,37% +25 +0,37    
VåfP Vård för pengarna 655 9,60% +655 +9,60    
ÖVR Övriga partier 55 0,81% -11 -0,22 66 1,03%
  Giltiga röster 6825 100,00% +407   6418 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 129 1,85% -114 -1,79 243 3,64%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,07% -3 -0,05 8 0,12%
VDT Valdeltagande 6959 84,23% +290 +1,63 6669 82,60%
  Antal röstberättigade 8262   +188   8074  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Gnesta

Område M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR BLANK OG VDT
23,31% 10,77% 5,55% 2,55% 25,08% 6,33% 6,55% 9,10% 0,11% 9,54% 1,11% 2,05% 0,54% 84,01%
25,92% 5,94% 1,76% 3,76% 29,01% 5,43% 8,19% 7,94% 0,50% 10,95% 0,59% 2,37%   83,90%
21,73% 4,56% 3,57% 3,08% 32,04% 7,84% 9,82% 5,46% 0,69% 10,22% 0,99% 2,14%   81,23%
22,12% 7,54% 3,57% 3,36% 29,05% 6,42% 9,79% 8,77% 0,31% 8,56% 0,51% 1,51%   88,85%
15,44% 6,86% 2,21% 2,70% 40,20% 7,35% 8,91% 7,19% 0,16% 7,92% 1,06% 1,37%   76,79%
18,71% 11,79% 5,35% 2,99% 26,57% 6,92% 8,18% 8,02% 0,47% 10,38% 0,63% 1,85%   83,94%
22,71% 13,68% 2,92% 3,05% 21,91% 5,98% 8,90% 8,63% 0,27% 11,29% 0,66% 1,44%   82,68%
21,43% 7,14% 4,76% 0,79% 25,40% 14,29% 14,29% 7,94% 0,79% 2,38% 0,79% 3,08%    
Gnesta 21,42% 8,19% 3,38% 3,05% 29,88% 6,75% 8,76% 7,79% 0,37% 9,60% 0,81% 1,85% 0,07% 84,23%

Röstfördelning övriga partier - kommun Gnesta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 8 0,12% +8 +0,12    
sjuk Sjukvårdspartiet     -50 -0,78 50 0,78%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 47 0,69% +31 +0,44 16 0,25%
  Totalt övriga partier 55 0,81% -11 -0,22 66 1,03%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Gnesta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 19
Svenskarnas parti 13
Djurens parti 9
Vårdpartiet 3
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se