2014-09-24 08:51:42

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Nyköping

15,31%
3,88%
3,98%
2,55%
27,08%
4,10%
5,27%
6,65%
0,24%
30,47%
0,46%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,50%
+2,31
2010: 83,19%

Röstfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5470 15,31% -2574 -9,44 8044 24,75%
C Centerpartiet 1387 3,88% -590 -2,20 1977 6,08%
FP Folkpartiet liberalerna 1423 3,98% -953 -3,33 2376 7,31%
KD Kristdemokraterna 910 2,55% -776 -2,64 1686 5,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9676 27,08% -2698 -11,00 12374 38,08%
V Vänsterpartiet 1466 4,10% -252 -1,18 1718 5,29%
MP Miljöpartiet de gröna 1884 5,27% -686 -2,64 2570 7,91%
SD Sverigedemokraterna 2374 6,65% +998 +2,41 1376 4,23%
FI Feministiskt initiativ 84 0,24% +84 +0,24    
VåfP Vård för pengarna 10885 30,47% +10885 +30,47    
ÖVR Övriga partier 166 0,46% -208 -0,69 374 1,15%
  Giltiga röster 35725 100,00% +3230   32495 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 513 1,41% -1013 -3,07 1526 4,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,05% +3 +0,01 16 0,05%
VDT Valdeltagande 36257 85,50% +2220 +2,31 34037 83,19%
  Antal röstberättigade 42407   +1490   40917  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nyköping

Område M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR BLANK OG VDT
12,95% 4,22% 4,61% 2,47% 29,37% 3,82% 4,99% 7,81% 0,20% 29,14% 0,43% 1,50% 0,04% 83,13%
15,55% 2,65% 2,89% 1,75% 23,33% 2,41% 3,68% 6,63% 0,12% 40,81% 0,18% 1,89% 0,06% 84,85%
13,87% 2,26% 3,92% 3,65% 28,93% 5,04% 5,97% 5,57% 0,13% 30,52% 0,13% 2,08%   87,05%
16,15% 9,69% 2,15% 4,55% 24,88% 5,98% 4,78% 12,80% 0,24% 18,42% 0,36% 1,88%   82,96%
9,38% 2,70% 1,91% 2,70% 39,11% 2,70% 3,18% 8,59%   29,09% 0,64% 0,94% 0,16% 79,60%
14,25% 7,82% 2,07% 1,38% 21,61% 2,99% 5,29% 11,49%   32,18% 0,92% 1,81%   86,02%
12,95% 2,62% 4,37% 2,38% 33,44% 5,00% 3,81% 8,42% 0,08% 26,29% 0,64% 1,79% 0,08% 79,20%
15,44% 2,65% 3,09% 1,87% 29,11% 2,32% 3,86% 7,72%   33,52% 0,44% 0,98%   89,89%
12,78% 7,94% 2,16% 2,78% 23,09% 3,30% 4,23% 8,76% 0,52% 33,81% 0,62% 1,42% 0,20% 87,26%
13,50% 11,25% 2,25% 1,50% 20,38% 3,38% 3,75% 8,25% 0,38% 34,88% 0,50% 1,11%   84,54%
5,16% 2,03% 9,08% 0,78% 46,95% 3,13% 5,95% 6,73% 0,31% 18,94% 0,94% 1,24%   66,56%
8,78% 1,43% 12,35% 2,78% 35,83% 4,50% 8,21% 6,00% 0,07% 19,99% 0,07% 0,57%   72,70%
20,69% 3,45% 9,36% 1,48% 28,57% 3,45% 9,85% 9,36% 2,46% 9,85% 1,48% 2,87%    
15,62% 3,40% 3,49% 2,46% 27,54% 3,94% 5,34% 6,05% 0,19% 31,52% 0,45% 1,44% 0,06% 86,11%
14,98% 1,73% 5,06% 2,40% 29,76% 3,53% 8,39% 4,13% 0,33% 28,96% 0,73% 1,18% 0,20% 83,59%
13,39% 1,37% 3,91% 2,25% 30,60% 3,52% 5,87% 3,42%   35,29% 0,39% 1,45%   91,53%
17,82% 3,79% 2,45% 2,34% 23,94% 3,56% 5,23% 6,68%   33,85% 0,33% 1,75%   88,22%
22,78% 2,54% 3,55% 1,75% 23,99% 4,03% 5,67% 4,98% 0,37% 29,98% 0,37% 1,31% 0,05% 82,18%
13,98% 4,60% 2,98% 2,07% 26,96% 4,78% 5,41% 6,67% 0,09% 32,01% 0,45% 2,72%   82,79%
11,95% 6,62% 5,33% 1,47% 21,69% 4,96% 3,49% 6,43%   37,13% 0,92% 0,55%   90,41%
11,36% 8,71% 2,27% 5,68% 26,01% 3,03% 3,91% 11,11% 0,13% 27,65% 0,13% 0,88%   86,10%
11,95% 3,35% 2,39% 2,75% 34,77% 6,21% 5,85% 9,44% 0,12% 22,70% 0,48% 1,53%   86,56%
10,80% 3,01% 3,10% 2,57% 32,83% 2,65% 3,45% 5,66% 0,09% 35,58% 0,27% 0,96%   84,33%
12,96% 3,41% 3,02% 1,75% 31,68% 2,83% 3,61% 6,24% 0,10% 33,92% 0,49% 1,53% 0,10% 88,69%
19,05% 2,74% 3,67% 2,93% 22,73% 4,30% 4,73% 5,29% 0,19% 34,06% 0,31% 1,35% 0,12% 80,18%
19,66% 3,93% 4,49% 1,12% 26,97% 7,30% 10,11% 10,11% 2,25% 12,36% 1,69% 3,26%    
17,21% 4,08% 3,91% 2,71% 24,46% 4,55% 5,47% 6,18% 0,31% 30,61% 0,52% 1,31% 0,06% 87,19%
18,18% 2,28% 4,62% 1,85% 25,75% 4,87% 5,98% 6,90% 0,06% 29,27% 0,25% 1,75% 0,18% 80,85%
16,18% 2,00% 3,71% 2,57% 27,58% 3,35% 3,71% 5,13% 0,36% 35,21% 0,21% 0,99%   89,51%
19,43% 2,28% 5,19% 2,56% 22,27% 2,97% 5,60% 3,18% 0,07% 35,96% 0,48% 0,62%   90,26%
15,59% 2,25% 3,41% 2,25% 29,40% 3,34% 4,34% 4,03% 0,23% 35,07% 0,08% 1,83%   87,71%
15,42% 10,51% 2,30% 4,10% 22,12% 4,30% 5,01% 9,11% 0,20% 26,13% 0,80% 0,79% 0,10% 87,65%
17,48% 4,06% 2,80% 2,80% 22,94% 4,06% 4,76% 6,99%   33,57% 0,56% 1,24%   88,73%
18,59% 8,79% 2,35% 2,42% 22,68% 6,04% 5,77% 10,20% 0,54% 21,68% 0,94% 1,59%   81,66%
17,22% 3,37% 4,55% 2,50% 22,21% 5,49% 6,49% 5,24% 0,56% 31,94% 0,44% 1,23% 0,12% 85,03%
15,97% 2,21% 4,93% 3,48% 25,66% 5,10% 5,95% 5,10% 0,34% 30,50% 0,76% 1,51% 0,08% 84,05%
15,84% 7,43% 5,94% 6,93% 17,33% 10,40% 11,88% 9,41% 1,98% 10,40% 2,48% 1,94%    
Nyköping 15,31% 3,88% 3,98% 2,55% 27,08% 4,10% 5,27% 6,65% 0,24% 30,47% 0,46% 1,41% 0,05% 85,50%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 106 0,30% +106 +0,30    
sjuk Sjukvårdspartiet     -313 -0,96 313 0,96%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 60 0,17% -1 -0,02 61 0,19%
  Totalt övriga partier 166 0,46% -208 -0,69 374 1,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nyköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 13
Djurens parti 10
Vårdpartiet 8
Enhet 7
Sjukvårdspartiet 5
Direktdemokraterna 3
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se