2014-09-24 09:12:52

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Oxelösund

12,70%
1,76%
2,47%
1,64%
34,25%
8,07%
3,65%
6,85%
0,08%
27,95%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,64%
+0,87
2010: 81,77%

Röstfördelning - kommun Oxelösund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 960 12,70% -577 -8,99 1537 21,69%
C Centerpartiet 133 1,76% -49 -0,81 182 2,57%
FP Folkpartiet liberalerna 187 2,47% -267 -3,93 454 6,41%
KD Kristdemokraterna 124 1,64% -104 -1,58 228 3,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2590 34,25% -516 -9,58 3106 43,83%
V Vänsterpartiet 610 8,07% -149 -2,64 759 10,71%
MP Miljöpartiet de gröna 276 3,65% -193 -2,97 469 6,62%
SD Sverigedemokraterna 518 6,85% +280 +3,49 238 3,36%
FI Feministiskt initiativ 6 0,08% +6 +0,08    
VåfP Vård för pengarna 2113 27,95% +2113 +27,95    
ÖVR Övriga partier 44 0,58% -69 -1,01 113 1,59%
  Giltiga röster 7561 100,00% +475   7086 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 141 1,83% -285 -3,84 426 5,67%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,05% -2 -0,03 6 0,08%
VDT Valdeltagande 7706 82,64% +188 +0,87 7518 81,77%
  Antal röstberättigade 9325   +131   9194  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Oxelösund

Område M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR BLANK OG VDT
16,91% 2,49% 2,72% 1,89% 26,11% 7,25% 4,00% 4,83% 0,15% 33,43% 0,23% 1,34%   86,20%
17,82% 3,35% 2,83% 1,89% 25,26% 5,45% 2,94% 5,56% 0,31% 34,28% 0,31% 1,24%   87,98%
7,90% 0,23% 1,63% 2,21% 45,06% 10,10% 3,14% 8,71%   20,09% 0,93% 2,27% 0,11% 76,36%
7,06% 1,48% 1,26% 0,95% 43,73% 11,49% 2,95% 11,91%   18,44% 0,74% 1,45% 0,10% 68,61%
11,82% 1,21% 2,33% 0,93% 34,08% 7,36% 3,45% 3,91% 0,09% 34,26% 0,56% 1,92% 0,09% 87,82%
13,55% 2,04% 3,37% 1,68% 30,47% 6,11% 4,69% 3,81%   33,57% 0,71% 2,59% 0,09% 84,24%
11,32% 0,87% 2,32% 1,93% 39,85% 9,57% 3,38% 10,44%   19,63% 0,68% 1,99%   71,09%
14,47% 2,98% 4,68% 1,70% 33,19% 8,09% 6,38% 8,51%   19,15% 0,85% 2,08%    
Oxelösund 12,70% 1,76% 2,47% 1,64% 34,25% 8,07% 3,65% 6,85% 0,08% 27,95% 0,58% 1,83% 0,05% 82,64%

Röstfördelning övriga partier - kommun Oxelösund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 39 0,52% +39 +0,52    
sjuk Sjukvårdspartiet     -105 -1,48 105 1,48%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,07% -3 -0,05 8 0,11%
  Totalt övriga partier 44 0,58% -69 -1,01 113 1,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Oxelösund

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se