2014-09-25 11:14:55

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Trosa

29,63%
4,91%
4,95%
3,97%
26,13%
3,75%
6,23%
7,35%
0,27%
12,35%
0,47%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,39%
+1,94
2010: 84,45%

Röstfördelning - kommun Trosa

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2341 29,63% -648 -11,55 2989 41,17%
C Centerpartiet 388 4,91% +79 +0,65 309 4,26%
FP Folkpartiet liberalerna 391 4,95% -152 -2,53 543 7,48%
KD Kristdemokraterna 314 3,97% -19 -0,61 333 4,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2065 26,13% +98 -0,96 1967 27,09%
V Vänsterpartiet 296 3,75% +48 +0,33 248 3,42%
MP Miljöpartiet de gröna 492 6,23% -25 -0,89 517 7,12%
SD Sverigedemokraterna 581 7,35% +263 +2,97 318 4,38%
FI Feministiskt initiativ 21 0,27% +21 +0,27    
VåfP Vård för pengarna 976 12,35% +976 +12,35    
ÖVR Övriga partier 37 0,47% +1 -0,03 36 0,50%
  Giltiga röster 7902 100,00% +642   7260 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 121 1,51% -104 -1,50 225 3,00%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,11% +2 +0,02 7 0,09%
VDT Valdeltagande 8032 86,39% +540 +1,94 7492 84,45%
  Antal röstberättigade 9297   +426   8871  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Trosa

Område M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR BLANK OG VDT
34,32% 3,08% 4,23% 4,43% 24,50% 2,95% 5,13% 5,52% 0,19% 15,46% 0,19% 1,08% 0,13% 85,16%
33,67% 5,14% 8,37% 4,50% 17,76% 3,11% 7,10% 4,19% 0,25% 15,79% 0,13% 1,56% 0,19% 87,56%
31,95% 2,45% 6,17% 4,73% 25,61% 3,63% 5,83% 7,02% 0,17% 11,92% 0,51% 1,25% 0,08% 86,70%
20,58% 4,27% 3,15% 4,16% 37,01% 3,37% 5,62% 10,80% 0,11% 9,79% 1,12% 1,77%   78,76%
23,17% 5,19% 2,60% 2,21% 35,58% 3,75% 5,87% 12,02% 0,19% 8,94% 0,48% 1,23% 0,09% 82,22%
33,58% 7,33% 2,08% 1,59% 26,37% 4,03% 5,98% 8,18% 0,37% 10,13% 0,37% 1,92%   87,43%
23,61% 9,73% 4,72% 5,72% 24,18% 6,01% 7,58% 6,58% 0,29% 10,44% 1,14% 2,64% 0,14% 85,39%
24,26% 7,35% 11,03% 3,68% 11,76% 10,29% 13,24% 8,82% 2,94% 6,62%     0,73%  
Trosa 29,63% 4,91% 4,95% 3,97% 26,13% 3,75% 6,23% 7,35% 0,27% 12,35% 0,47% 1,51% 0,11% 86,39%

Röstfördelning övriga partier - kommun Trosa

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 25 0,32% +25 +0,32    
sjuk Sjukvårdspartiet     -19 -0,26 19 0,26%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 12 0,15% -5 -0,08 17 0,23%
  Totalt övriga partier 37 0,47% +1 -0,03 36 0,50%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Trosa

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 5
Djurens parti 3
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se