2014-09-25 09:02:15

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Sölvesborg

22,05%
4,20%
2,40%
2,81%
36,19%
3,83%
3,51%
20,20%
0,06%
4,75%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,82%
+1,65
2010: 82,17%

Röstfördelning - kommun Sölvesborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2478 22,05% -604 -6,14 3082 28,18%
C Centerpartiet 472 4,20% -60 -0,67 532 4,87%
FP Folkpartiet liberalerna 270 2,40% -115 -1,12 385 3,52%
KD Kristdemokraterna 316 2,81% -21 -0,27 337 3,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4068 36,19% -137 -2,26 4205 38,45%
V Vänsterpartiet 431 3,83% -151 -1,49 582 5,32%
MP Miljöpartiet de gröna 394 3,51% +31 +0,19 363 3,32%
SD Sverigedemokraterna 2270 20,20% +1147 +9,93 1123 10,27%
FI Feministiskt initiativ 7 0,06% +7 +0,06    
ÖVR Övriga partier 534 4,75% +208 +1,77 326 2,98%
  Giltiga röster 11240 100,00% +305   10935 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 207 1,81% -38 -0,38 245 2,19%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,03% -1 -0,01 4 0,04%
VDT Valdeltagande 11450 83,82% +266 +1,65 11184 82,17%
  Antal röstberättigade 13660   +49   13611  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sölvesborg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
16,13% 1,94% 2,56% 3,56% 43,25% 3,31% 3,94% 17,25% 0,06% 8,00% 1,78%   84,49%
18,28% 2,62% 1,55% 3,16% 42,61% 4,91% 4,23% 17,61% 0,07% 4,97% 2,30%   78,26%
24,63% 9,45% 2,40% 3,33% 25,57% 3,46% 2,93% 25,97%   2,26% 1,05%   80,32%
14,95% 3,32% 2,88% 3,99% 42,08% 6,31% 4,10% 16,61%   5,76% 1,53% 0,11% 79,55%
34,43% 3,47% 2,65% 2,83% 25,75% 3,01% 2,01% 21,92%   3,93% 1,62%   84,83%
31,88% 4,24% 3,76% 2,67% 25,33% 2,06% 2,42% 24,61%   3,03% 2,25%   84,82%
20,98% 6,59% 1,20% 1,88% 37,24% 2,57% 1,03% 24,66% 0,17% 3,68% 1,35% 0,08% 79,32%
23,17% 2,35% 3,76% 2,48% 38,35% 4,50% 5,04% 14,84% 0,13% 5,37% 2,30%   85,28%
19,98% 7,44% 1,49% 1,91% 39,00% 3,51% 1,38% 23,17%   2,13% 1,57%   83,28%
20,93% 4,41% 1,84% 2,33% 31,70% 4,28% 6,00% 23,01%   5,51% 1,56% 0,12% 87,38%
23,93% 6,13% 1,84% 1,23% 28,83% 4,29% 11,04% 17,79% 0,61% 4,29% 2,98%    
Sölvesborg 22,05% 4,20% 2,40% 2,81% 36,19% 3,83% 3,51% 20,20% 0,06% 4,75% 1,81% 0,03% 83,82%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sölvesborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SoL SoL-partiet 512 4,56% +512 +4,56    
Blp Blekingepartiet 8 0,07% +8 +0,07    
SVP Svenskarnas parti 3 0,03% +3 +0,03    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,10% -315 -2,88 326 2,98%
  Totalt övriga partier 534 4,75% +208 +1,77 326 2,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sölvesborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Direktdemokraterna 2
Enhet 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se