2014-09-25 08:09:46

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - Vellinge

47,52%
2,83%
9,86%
4,56%
15,76%
1,08%
4,00%
11,20%
0,75%
2,43%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,79%
+1,11
2010: 88,67%

Röstfördelning - kommun Vellinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 11037 47,52% -1514 -9,02 12551 56,54%
C Centerpartiet 657 2,83% +91 +0,28 566 2,55%
FP Folkpartiet liberalerna 2290 9,86% -240 -1,54 2530 11,40%
KD Kristdemokraterna 1059 4,56% +97 +0,23 962 4,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3661 15,76% +1008 +3,81 2653 11,95%
V Vänsterpartiet 252 1,08% +58 +0,21 194 0,87%
MP Miljöpartiet de gröna 928 4,00% +151 +0,50 777 3,50%
SD Sverigedemokraterna 2602 11,20% +1171 +4,76 1431 6,45%
FI Feministiskt initiativ 175 0,75% +138 +0,59 37 0,17%
ÖVR Övriga partier 565 2,43% +69 +0,20 496 2,23%
  Giltiga röster 23226 100,00% +1029   22197 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 243 1,04% -13 -0,10 256 1,14%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,03% +5 +0,02 1  
VDT Valdeltagande 23475 89,79% +1021 +1,11 22454 88,67%
  Antal röstberättigade 26145   +823   25322  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Vellinge

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
50,67% 2,77% 10,68% 5,21% 13,20% 0,88% 4,31% 9,56% 0,93% 1,79% 0,91% 0,03% 90,93%
50,55% 3,13% 9,72% 6,66% 13,09% 0,86% 3,06% 9,95% 0,86% 2,12% 1,16%   88,36%
55,36% 2,19% 12,05% 5,56% 9,67% 0,40% 4,17% 7,81% 0,79% 1,99% 0,79%   90,97%
53,34% 2,40% 11,77% 4,94% 10,47% 1,31% 3,42% 9,81% 0,94% 1,60% 0,58% 0,07% 89,24%
52,70% 2,39% 8,75% 4,92% 13,06% 0,75% 4,92% 9,64% 1,09% 1,78% 1,21% 0,13% 89,34%
48,01% 2,82% 10,57% 5,07% 16,00% 1,09% 6,01% 8,54% 0,72% 1,16% 0,43%   91,79%
44,94% 3,64% 11,04% 4,56% 16,66% 0,86% 3,83% 11,83% 0,59% 2,05% 1,11%   88,95%
39,25% 3,74% 11,21% 0,93% 16,82% 1,87% 9,35% 6,54% 8,41% 1,87% 2,73%    
54,10% 2,37% 13,07% 5,56% 10,00% 0,84% 3,61% 7,14% 0,61% 2,69% 0,61% 0,01% 90,76%
52,77% 1,99% 14,51% 6,17% 9,34% 0,63% 4,08% 7,62% 0,54% 2,36% 0,27%   86,95%
61,23% 1,77% 12,27% 6,44% 5,93% 0,62% 2,70% 6,44% 0,52% 2,08% 0,41%   89,36%
65,07% 2,24% 13,10% 3,41% 5,54% 0,32% 2,02% 5,96% 0,32% 2,02% 0,84%   87,20%
57,02% 2,18% 14,16% 4,84% 8,11% 0,61% 3,15% 5,81% 0,61% 3,51% 0,60%   91,72%
46,41% 2,86% 13,50% 5,78% 13,90% 1,33% 4,12% 7,85% 1,00% 3,26% 0,66%   91,10%
49,68% 2,74% 11,82% 6,19% 13,09% 1,13% 4,01% 8,16% 0,42% 2,74% 0,70% 0,07% 88,83%
52,14% 2,56% 7,69% 4,27% 11,11% 0,85% 11,11% 5,98% 1,71% 2,56% 1,68%    
38,15% 3,30% 6,09% 2,95% 23,74% 1,53% 3,99% 16,64% 0,69% 2,92% 1,55% 0,03% 87,74%
44,39% 2,67% 6,80% 3,28% 21,77% 0,99% 4,35% 12,30% 0,46% 2,98% 1,28%   91,64%
39,73% 3,36% 7,43% 2,88% 18,47% 1,76% 4,32% 17,51% 1,04% 3,52% 1,26%   84,52%
33,25% 2,37% 4,19% 2,37% 31,20% 1,66% 3,55% 18,80% 0,08% 2,53% 2,39%   82,72%
45,14% 2,15% 8,14% 3,73% 20,59% 0,57% 2,71% 13,69% 0,68% 2,60% 1,78%   90,36%
38,47% 3,44% 6,37% 3,27% 24,96% 1,29% 3,18% 15,92% 0,52% 2,58% 1,36% 0,08% 84,82%
33,94% 5,17% 4,39% 2,07% 24,63% 2,58% 4,74% 18,69% 1,03% 2,76% 1,53% 0,08% 88,59%
30,26% 4,11% 4,77% 3,45% 24,01% 1,97% 5,10% 21,22% 1,32% 3,78% 1,14%   85,77%
28,74% 4,60% 11,49% 3,45% 22,99%   5,75% 18,39% 1,15% 3,45% 1,14%    
Vellinge 47,52% 2,83% 9,86% 4,56% 15,76% 1,08% 4,00% 11,20% 0,75% 2,43% 1,04% 0,03% 89,79%

Röstfördelning övriga partier - kommun Vellinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Vårdpartiet i Skåne 358 1,54% +358 +1,54    
SPI SPI Välfärden 60 0,26% -312 -1,42 372 1,68%
PP Piratpartiet 59 0,25%   -0,01 59 0,27%
SKÅ Skånepartiet 50 0,22% -11 -0,06 61 0,27%
DjuP Djurens parti 11 0,05% +11 +0,05    
SVP Svenskarnas parti 4 0,02% +4 +0,02    
SvKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,01% +1   1  
K Kommunistiska Partiet     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 21 0,09% +19 +0,08 2 0,01%
  Totalt övriga partier 565 2,43% +69 +0,20 496 2,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Vellinge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Partiet de fria 4
Direktdemokraterna 2
Klassiskt liberala partiet 2
Surströmmingspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se