2014-09-24 17:09:01

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - Svedala

26,03%
3,56%
5,22%
2,19%
30,75%
2,32%
5,32%
20,16%
0,85%
3,59%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,55%
+1,91
2010: 84,64%

Röstfördelning - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3354 26,03% -1034 -9,48 4388 35,52%
C Centerpartiet 458 3,56% +12 -0,06 446 3,61%
FP Folkpartiet liberalerna 673 5,22% -177 -1,66 850 6,88%
KD Kristdemokraterna 282 2,19% -16 -0,22 298 2,41%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3961 30,75% +459 +2,40 3502 28,35%
V Vänsterpartiet 299 2,32% +57 +0,36 242 1,96%
MP Miljöpartiet de gröna 686 5,32% +121 +0,75 565 4,57%
SD Sverigedemokraterna 2597 20,16% +851 +6,03 1746 14,13%
FI Feministiskt initiativ 110 0,85% +81 +0,62 29 0,23%
ÖVR Övriga partier 463 3,59% +175 +1,26 288 2,33%
  Giltiga röster 12883 100,00% +529   12354 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 203 1,55% -7 -0,12 210 1,67%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03%     4 0,03%
VDT Valdeltagande 13090 86,55% +522 +1,91 12568 84,64%
  Antal röstberättigade 15124   +276   14848  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Svedala

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
32,33% 2,82% 5,90% 2,95% 26,29% 1,95% 5,77% 17,57% 1,14% 3,29% 0,80%   84,58%
25,26% 1,97% 4,98% 2,72% 33,33% 2,16% 4,88% 19,53% 0,19% 4,98% 2,20%   84,48%
28,38% 6,33% 5,60% 4,14% 19,37% 2,56% 8,16% 19,61% 1,95% 3,90% 1,79%   83,27%
30,21% 3,13% 6,13% 2,08% 28,59% 1,04% 5,67% 18,75% 0,69% 3,70% 1,59%   88,15%
18,85% 3,86% 4,05% 1,23% 37,51% 3,86% 4,81% 21,11% 0,57% 4,15% 2,12%   80,30%
20,13% 2,08% 3,19% 1,36% 39,30% 2,00% 4,39% 22,36% 0,72% 4,47% 1,57%   81,80%
28,63% 1,99% 5,56% 1,92% 30,63% 1,99% 5,06% 20,51% 0,71% 2,99% 1,68%   89,03%
20,04% 2,70% 3,94% 1,60% 36,88% 2,70% 4,30% 23,47% 0,80% 3,57% 1,29% 0,14% 83,70%
28,32% 3,81% 6,43% 3,05% 25,27% 1,63% 5,56% 21,46% 1,20% 3,27% 1,61%   88,44%
24,73% 6,39% 5,21% 2,52% 30,45% 2,35% 5,05% 19,85% 0,42% 3,03% 1,16% 0,08% 88,33%
29,54% 5,29% 6,92% 1,46% 26,77% 2,69% 5,45% 17,98% 0,90% 3,01% 1,68% 0,08% 85,22%
29,03% 3,69% 5,53% 0,92% 27,19% 4,61% 8,29% 16,59% 2,76% 1,38% 1,36%    
Svedala 26,03% 3,56% 5,22% 2,19% 30,75% 2,32% 5,32% 20,16% 0,85% 3,59% 1,55% 0,03% 86,55%

Röstfördelning övriga partier - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Vårdpartiet i Skåne 215 1,67% +215 +1,67    
SPI SPI Välfärden 117 0,91% -39 -0,35 156 1,26%
SKÅ Skånepartiet 59 0,46% +5 +0,02 54 0,44%
PP Piratpartiet 48 0,37% -16 -0,15 64 0,52%
DjuP Djurens parti 5 0,04% +5 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 3 0,02% +3 +0,02    
K Kommunistiska Partiet 1 0,01% -3 -0,02 4 0,03%
SvKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% -1 -0,01 2 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 14 0,11% +6 +0,04 8 0,07%
  Totalt övriga partier 463 3,59% +175 +1,26 288 2,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Svedala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 7
SVEDALADEMOKRATERNA 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se