2014-09-24 17:54:09

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Tjörn

24,58%
4,83%
12,57%
10,19%
25,61%
3,81%
6,02%
8,83%
0,12%
3,45%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,54%
+45,00
2010: 40,54%

Röstfördelning - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2518 24,58% +1348 +0,55 1170 24,03%
C Centerpartiet 495 4,83% +236 -0,49 259 5,32%
FP Folkpartiet liberalerna 1288 12,57% +641 -0,72 647 13,29%
KD Kristdemokraterna 1044 10,19% +515 -0,68 529 10,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2624 25,61% +1288 -1,83 1336 27,44%
V Vänsterpartiet 390 3,81% +256 +1,05 134 2,75%
MP Miljöpartiet de gröna 617 6,02% +380 +1,15 237 4,87%
SD Sverigedemokraterna 905 8,83% +681 +4,23 224 4,60%
FI Feministiskt initiativ 12 0,12% +11 +0,10 1 0,02%
ÖVR Övriga partier 353 3,45% +21 -3,37 332 6,82%
  Giltiga röster 10246 100,00% +5377   4869 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 264 2,51% +236 +1,94 28 0,57%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 10510 85,54% +5613 +45,00 4897 40,54%
  Antal röstberättigade 12286   +207   12079  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tjörn

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,91% 4,02% 14,91% 19,41% 17,63% 2,96% 5,92% 6,39%   4,85% 2,20%   86,23%
17,93% 2,72% 8,70% 40,22% 21,74%   3,26% 2,72%   2,72% 1,08%   88,15%
23,18% 5,30% 10,08% 7,38% 28,79% 6,55% 7,07% 8,84% 0,10% 2,70% 2,63%   83,87%
22,70% 3,18% 10,86% 18,20% 22,70% 2,41% 3,29% 13,38%   3,29% 3,59%   79,50%
26,41% 3,26% 18,62% 12,25% 23,55% 1,75% 3,90% 6,36%   3,90% 3,53%   85,00%
25,59% 4,02% 20,85% 6,60% 22,60% 3,41% 6,09% 7,53% 0,10% 3,20% 2,42%   84,44%
18,78% 9,39% 8,44% 5,58% 34,42% 4,35% 4,35% 11,29%   3,40% 1,74%   77,67%
22,85% 5,89% 9,42% 7,42% 27,68% 3,06% 5,89% 14,13% 0,24% 3,42% 2,53%   81,55%
31,74% 5,10% 10,93% 5,20% 23,41% 3,95% 6,87% 8,53% 0,10% 4,16% 2,73%   88,85%
27,10% 6,65% 10,99% 4,24% 25,65% 5,11% 7,81% 8,20% 0,29% 3,95% 2,45%   83,83%
23,34% 3,45% 9,56% 5,86% 34,19% 4,57% 8,44% 7,84% 0,17% 2,58% 1,78%   83,53%
15,07% 2,74% 13,01% 43,15% 11,64% 1,37% 5,48% 6,16%   1,37% 0,68%   86,47%
27,19% 6,58% 10,09% 9,65% 18,86% 9,21% 8,77% 7,02% 0,88% 1,75% 1,30%    
Tjörn 24,58% 4,83% 12,57% 10,19% 25,61% 3,81% 6,02% 8,83% 0,12% 3,45% 2,51%   85,54%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
VägV Vägvalet 175 1,71% +50 -0,86 125 2,57%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 135 1,32% -58 -2,65 193 3,96%
KrVP Kristna Värdepartiet 17 0,17% +17 +0,17    
SVP Svenskarnas parti 4 0,04% +4 +0,04    
PP Piratpartiet 3 0,03% -4 -0,11 7 0,14%
  Direktdemokraterna 2 0,02% +2 +0,02    
K Kommunistiska Partiet     -6 -0,12 6 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,17% +16 +0,15 1 0,02%
  Totalt övriga partier 353 3,45% +21 -3,37 332 6,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tjörn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
Blankt 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se