2014-09-24 13:55:06

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Röster - Karlskoga

21,57%
2,99%
3,75%
3,54%
45,98%
6,00%
4,91%
8,62%
0,70%
1,94%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,12%
+2,18
2010: 80,94%

Röstfördelning - kommun Karlskoga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4208 21,57% -254 -1,87 4462 23,44%
C Centerpartiet 584 2,99% +114 +0,52 470 2,47%
FP Folkpartiet liberalerna 732 3,75% -241 -1,36 973 5,11%
KD Kristdemokraterna 691 3,54% -126 -0,75 817 4,29%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8970 45,98% -299 -2,72 9269 48,69%
V Vänsterpartiet 1170 6,00% +70 +0,22 1100 5,78%
MP Miljöpartiet de gröna 957 4,91% +108 +0,45 849 4,46%
SD Sverigedemokraterna 1681 8,62% +1042 +5,26 639 3,36%
FI Feministiskt initiativ 137 0,70% +137 +0,70    
ÖVR Övriga partier 379 1,94% -77 -0,45 456 2,40%
  Giltiga röster 19509 100,00% +474   19035 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 329 1,66% -9 -0,09 338 1,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,01% -3 -0,02 5 0,03%
VDT Valdeltagande 19840 83,12% +462 +2,18 19378 80,94%
  Antal röstberättigade 23870   -71   23941  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Karlskoga

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
26,38% 4,07% 3,44% 2,71% 41,29% 6,05% 3,75% 8,45% 0,73% 3,13% 1,24%   90,41%
22,62% 2,03% 4,25% 3,30% 46,77% 6,46% 5,39% 6,78% 1,14% 1,27% 1,44%   87,53%
28,65% 2,72% 6,44% 4,15% 37,93% 5,38% 6,56% 6,56% 0,56% 1,05% 2,36%   83,80%
31,79% 2,57% 4,97% 6,00% 37,53% 4,46% 5,66% 5,14% 0,60% 1,29% 1,85%   86,47%
20,24% 2,25% 3,83% 3,34% 50,15% 6,14% 3,04% 8,63% 0,49% 1,88% 1,73%   85,63%
21,08% 12,47% 1,54% 1,29% 34,19% 9,13% 4,37% 13,62% 0,64% 1,67% 0,77%   82,96%
18,05% 3,18% 2,97% 3,32% 48,62% 4,98% 3,67% 11,13% 0,35% 3,73% 1,63% 0,07% 79,43%
25,39% 4,86% 3,32% 2,85% 39,15% 5,58% 5,10% 11,15% 0,83% 1,78% 1,06%   82,80%
19,98% 3,45% 2,71% 3,83% 48,09% 7,10% 4,20% 8,03% 0,19% 2,43% 1,74%   87,55%
13,20% 1,52% 3,62% 2,92% 54,79% 6,31% 6,78% 8,06% 0,58% 2,22% 1,50%   64,66%
16,32% 2,92% 2,68% 3,08% 47,56% 6,78% 4,89% 12,62% 0,79% 2,37% 2,61%   80,52%
17,00% 2,39% 3,08% 2,19% 51,69% 6,06% 4,87% 9,64% 0,89% 2,19% 2,14%   79,14%
18,69% 1,62% 3,40% 3,40% 50,04% 6,02% 5,95% 7,95% 1,00% 1,93% 0,99%   74,32%
15,01% 1,89% 2,63% 2,71% 56,36% 6,64% 4,18% 8,12% 0,82% 1,64% 1,30%   72,18%
23,21% 2,51% 4,39% 4,30% 43,46% 6,00% 5,65% 8,33% 0,81% 1,34% 2,19%   82,20%
25,88% 2,09% 4,86% 5,31% 44,80% 4,41% 3,44% 6,58% 0,82% 1,80% 0,89% 0,07% 91,71%
18,45% 2,27% 2,91% 5,18% 43,69% 5,83% 10,68% 9,39% 0,65% 0,97% 3,44%    
Karlskoga 21,57% 2,99% 3,75% 3,54% 45,98% 6,00% 4,91% 8,62% 0,70% 1,94% 1,66% 0,01% 83,12%

Röstfördelning övriga partier - kommun Karlskoga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 287 1,47% -162 -0,89 449 2,36%
ÖrP Örebropartiet 22 0,11% +22 +0,11    
  Framstegspartiet 3 0,02% +3 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 67 0,34% +60 +0,31 7 0,04%
  Totalt övriga partier 379 1,94% -77 -0,45 456 2,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Karlskoga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 32
Svenskarnas parti 12
Kommunistiska Partiet 9
Enhet 5
Piratpartiet 3
Direktdemokraterna 2
Landsbygdspartiet Oberoende 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se