2014-09-25 09:12:16

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Karlskrona Ö

18,66%
6,91%
5,38%
4,81%
41,26%
4,12%
4,43%
13,22%
0,09%
1,10%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,79%
+1,07
2010: 87,72%

Röstfördelning - kommunvalkrets Karlskrona Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2838 18,66% -834 -6,07 3672 24,74%
C Centerpartiet 1051 6,91% -50 -0,51 1101 7,42%
FP Folkpartiet liberalerna 818 5,38% -132 -1,02 950 6,40%
KD Kristdemokraterna 732 4,81% +72 +0,37 660 4,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6274 41,26% +382 +1,57 5892 39,70%
V Vänsterpartiet 627 4,12% +43 +0,19 584 3,93%
MP Miljöpartiet de gröna 673 4,43% +126 +0,74 547 3,69%
SD Sverigedemokraterna 2010 13,22% +642 +4,00 1368 9,22%
FI Feministiskt initiativ 14 0,09% +14 +0,09    
ÖVR Övriga partier 168 1,10% +99 +0,64 69 0,46%
  Giltiga röster 15205 100,00% +362   14843 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 190 1,23% -60 -0,42 250 1,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01% -3 -0,02 4 0,03%
VDT Valdeltagande 15396 88,79% +299 +1,07 15097 87,72%
  Antal röstberättigade 17340   +129   17211  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Karlskrona Ö

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
13,25% 8,04% 4,47% 3,05% 46,76% 3,57% 3,72% 15,86% 0,22% 1,04% 0,89%   88,16%
15,81% 7,39% 3,41% 4,26% 49,05% 3,79% 2,65% 13,16%   0,47% 1,03%   86,33%
14,16% 14,16% 2,98% 4,37% 34,19% 3,94% 3,41% 21,83% 0,21% 0,75% 1,57%   82,67%
17,74% 1,88% 4,21% 5,76% 48,23% 3,33% 4,66% 12,64%   1,55% 1,10%   83,90%
11,33% 20,03% 1,66% 5,39% 33,84% 5,52% 2,49% 18,23%   1,52% 0,69%   88,04%
14,02% 3,33% 6,47% 5,69% 49,71% 4,22% 4,12% 11,57% 0,20% 0,69% 1,07%   81,83%
20,55% 6,24% 7,80% 5,72% 37,00% 3,32% 6,37% 11,64% 0,07% 1,30% 0,77%   89,65%
22,73% 7,09% 3,48% 5,75% 39,04% 3,94% 4,08% 12,97%   0,94% 1,06%   90,21%
20,38% 2,07% 5,91% 3,32% 45,20% 5,61% 4,06% 12,63%   0,81% 2,10% 0,07% 85,96%
15,39% 4,96% 5,97% 3,70% 44,15% 3,87% 3,78% 17,07%   1,09% 1,57%   89,28%
15,47% 13,54% 3,36% 6,34% 35,54% 4,71% 3,46% 16,23% 0,19% 1,15% 0,48%   86,88%
23,14% 3,93% 8,20% 4,98% 42,43% 3,86% 5,75% 6,52% 0,07% 1,12% 1,59%   92,53%
33,40% 3,86% 9,34% 5,18% 30,76% 3,15% 6,50% 5,38% 0,10% 2,34% 1,10%   90,55%
20,83% 6,25% 5,73% 2,60% 27,08% 11,46% 10,42% 14,06% 1,04% 0,52% 5,42%    
Karlskrona Ö 18,66% 6,91% 5,38% 4,81% 41,26% 4,12% 4,43% 13,22% 0,09% 1,10% 1,23% 0,01% 88,79%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Karlskrona Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 123 0,81% +123 +0,81    
SVP Svenskarnas parti 14 0,09% +14 +0,09    
Blp Blekingepartiet 11 0,07% +11 +0,07    
SoL SoL-partiet 5 0,03% +5 +0,03    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 15 0,10% -54 -0,36 69 0,46%
  Totalt övriga partier 168 1,10% +99 +0,64 69 0,46%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Karlskrona Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 6
Djurens parti 3
Enhet 3
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se