2014-09-23 17:55:06

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Karlskrona V

15,95%
6,45%
5,20%
3,70%
43,07%
5,22%
4,46%
14,26%
0,07%
1,62%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,04%
+1,49
2010: 82,55%

Röstfördelning - kommunvalkrets Karlskrona V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2152 15,95% -810 -6,75 2962 22,70%
C Centerpartiet 870 6,45% +29   841 6,45%
FP Folkpartiet liberalerna 702 5,20% -120 -1,10 822 6,30%
KD Kristdemokraterna 499 3,70% +48 +0,24 451 3,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5810 43,07% +331 +1,08 5479 41,99%
V Vänsterpartiet 704 5,22% +157 +1,03 547 4,19%
MP Miljöpartiet de gröna 602 4,46% +58 +0,29 544 4,17%
SD Sverigedemokraterna 1924 14,26% +609 +4,18 1315 10,08%
FI Feministiskt initiativ 9 0,07% +9 +0,07    
ÖVR Övriga partier 218 1,62% +131 +0,95 87 0,67%
  Giltiga röster 13490 100,00% +442   13048 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 217 1,58% -41 -0,36 258 1,94%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03%     4 0,03%
VDT Valdeltagande 13711 84,04% +401 +1,49 13310 82,55%
  Antal röstberättigade 16315   +191   16124  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Karlskrona V

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
15,35% 7,14% 4,69% 2,54% 39,30% 3,32% 3,13% 22,48%   2,05% 1,35% 0,10% 88,27%
11,53% 3,17% 4,23% 4,58% 49,47% 7,83% 3,96% 14,61%   0,62% 1,73%   89,47%
5,43% 0,78% 1,03% 1,16% 69,25% 9,95% 4,39% 6,98% 0,13% 0,90% 1,27% 0,13% 58,58%
7,78% 3,07% 4,71% 2,30% 52,57% 7,56% 7,56% 13,03% 0,22% 1,20% 1,08%   67,47%
17,31% 4,45% 6,72% 6,05% 43,05% 4,64% 4,07% 12,20% 0,19% 1,32% 1,40%   79,70%
27,65% 5,53% 9,40% 4,19% 34,12% 4,11% 4,90% 9,00%   1,11% 1,78%   91,48%
17,23% 4,94% 4,41% 3,78% 43,38% 5,46% 7,35% 12,39%   1,05% 2,36%   86,82%
26,57% 5,28% 9,07% 4,91% 34,44% 4,07% 7,13% 7,50% 0,09% 0,93% 1,73% 0,09% 90,68%
15,91% 5,87% 5,94% 4,25% 46,26% 3,89% 2,49% 13,64%   1,76% 1,02%   88,22%
16,95% 3,60% 4,88% 3,77% 46,49% 3,25% 4,45% 14,21% 0,09% 2,31% 1,43%   87,26%
13,08% 15,90% 2,67% 4,01% 34,92% 4,90% 2,67% 19,61%   2,23% 2,04%   80,16%
11,11% 13,85% 1,78% 3,16% 38,68% 5,21% 3,16% 22,22%   0,82% 1,09%   87,12%
12,68% 14,05% 3,68% 2,40% 34,79% 5,48% 2,14% 20,31%   4,46% 2,26%   83,73%
18,62% 6,38% 6,91% 2,66% 32,45% 6,38% 9,57% 15,96% 1,06%   1,56% 0,52%  
Karlskrona V 15,95% 6,45% 5,20% 3,70% 43,07% 5,22% 4,46% 14,26% 0,07% 1,62% 1,58% 0,03% 84,04%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Karlskrona V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 151 1,12% +151 +1,12    
Blp Blekingepartiet 23 0,17% +23 +0,17    
SVP Svenskarnas parti 21 0,16% +21 +0,16    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,17% -64 -0,50 87 0,67%
  Totalt övriga partier 218 1,62% +131 +0,95 87 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Karlskrona V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 7
Piratpartiet 7
Djurens parti 3
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se