2014-09-23 17:50:11

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Karlskrona C

21,64%
3,36%
8,43%
4,07%
37,27%
6,42%
7,55%
9,79%
0,20%
1,27%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,54%
+0,75
2010: 82,79%

Röstfördelning - kommunvalkrets Karlskrona C

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2971 21,64% -910 -8,10 3881 29,74%
C Centerpartiet 461 3,36% +73 +0,38 388 2,97%
FP Folkpartiet liberalerna 1158 8,43% -159 -1,66 1317 10,09%
KD Kristdemokraterna 559 4,07% +129 +0,78 430 3,29%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5117 37,27% +638 +2,95 4479 34,32%
V Vänsterpartiet 881 6,42% +164 +0,92 717 5,49%
MP Miljöpartiet de gröna 1037 7,55% +174 +0,94 863 6,61%
SD Sverigedemokraterna 1344 9,79% +446 +2,91 898 6,88%
FI Feministiskt initiativ 27 0,20% +27 +0,20    
ÖVR Övriga partier 174 1,27% +96 +0,67 78 0,60%
  Giltiga röster 13729 100,00% +678   13051 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 236 1,69% -16 -0,20 252 1,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% -11 -0,08 15 0,11%
VDT Valdeltagande 13969 83,54% +651 +0,75 13318 82,79%
  Antal röstberättigade 16722   +635   16087  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Karlskrona C

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
13,94% 2,95% 8,58% 5,09% 42,63% 6,70% 5,63% 12,06%   2,41% 0,27%   88,63%
23,03% 5,59% 11,74% 4,68% 31,70% 5,70% 8,55% 6,96% 0,23% 1,82% 2,01%   78,37%
12,80% 3,11% 5,07% 1,73% 43,14% 7,61% 11,07% 12,92% 0,35% 2,19% 2,47% 0,11% 65,54%
19,06% 4,05% 6,02% 2,74% 43,48% 5,59% 6,90% 10,51% 0,33% 1,31% 1,83%   78,75%
29,29% 3,57% 10,51% 6,12% 28,27% 5,10% 7,76% 8,88% 0,20% 0,31% 1,61%   90,22%
23,38% 3,49% 10,28% 4,46% 32,88% 5,82% 9,41% 9,51% 0,10% 0,68% 1,99% 0,09% 78,76%
20,17% 4,34% 7,49% 4,60% 36,68% 7,57% 6,47% 11,66% 0,26% 0,77% 1,67%   83,51%
18,69% 3,96% 5,77% 4,31% 44,19% 5,51% 5,17% 10,85% 0,17% 1,38% 1,44%   77,55%
24,64% 2,07% 8,98% 4,14% 36,30% 6,68% 7,52% 8,21% 0,08% 1,38% 1,29%   85,27%
26,78% 2,77% 7,79% 3,71% 36,17% 5,39% 7,50% 8,88%   1,02% 0,43% 0,07% 87,24%
21,79% 2,47% 9,15% 4,32% 36,07% 7,61% 6,58% 9,66% 0,21% 2,16% 2,51%   83,10%
19,46% 3,06% 8,07% 3,65% 39,85% 6,54% 8,41% 9,35% 0,17% 1,44% 1,75%   85,63%
20,31% 3,07% 10,24% 3,58% 38,40% 7,42% 5,03% 10,84% 0,17% 0,94% 1,51% 0,08% 79,56%
23,23% 2,27% 9,07% 4,82% 30,88% 7,65% 14,16% 6,23% 1,13% 0,57% 4,59%    
Karlskrona C 21,64% 3,36% 8,43% 4,07% 37,27% 6,42% 7,55% 9,79% 0,20% 1,27% 1,69% 0,03% 83,54%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Karlskrona C

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 110 0,80% +110 +0,80    
Blp Blekingepartiet 11 0,08% +11 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 10 0,07% +10 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 43 0,31% -35 -0,28 78 0,60%
  Totalt övriga partier 174 1,27% +96 +0,67 78 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Karlskrona C

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 22
Djurens parti 7
Enhet 7
Direktdemokraterna 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se