2014-09-23 16:03:48

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Karlshamn Ö

24,37%
4,31%
6,05%
2,87%
35,43%
6,04%
8,26%
11,57%
0,19%
0,90%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,45%
+1,06
2010: 82,39%

Röstfördelning - kommunvalkrets Karlshamn Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2528 24,37% +241 +1,75 2287 22,61%
C Centerpartiet 447 4,31% -169 -1,78 616 6,09%
FP Folkpartiet liberalerna 628 6,05% +27 +0,11 601 5,94%
KD Kristdemokraterna 298 2,87% +23 +0,15 275 2,72%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3676 35,43% +244 +1,50 3432 33,94%
V Vänsterpartiet 627 6,04% +33 +0,17 594 5,87%
MP Miljöpartiet de gröna 857 8,26% +72 +0,50 785 7,76%
SD Sverigedemokraterna 1200 11,57% +582 +5,46 618 6,11%
FI Feministiskt initiativ 20 0,19% +20 +0,19    
ÖVR Övriga partier 93 0,90% -812 -8,05 905 8,95%
  Giltiga röster 10374 100,00% +261   10113 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 194 1,84% -2 -0,06 196 1,90%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,02% -5 -0,05 7 0,07%
VDT Valdeltagande 10570 83,45% +254 +1,06 10316 82,39%
  Antal röstberättigade 12666   +145   12521  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Karlshamn Ö

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,87% 11,97% 4,68% 2,13% 31,02% 4,75% 4,75% 15,82% 0,28% 0,76% 1,16%   84,93%
22,44% 2,98% 5,59% 2,70% 39,85% 5,59% 8,57% 10,80% 0,28% 1,21% 2,54%   73,13%
22,68% 2,82% 6,44% 4,06% 39,45% 5,56% 7,77% 10,59%   0,62% 2,16%   82,83%
28,47% 2,63% 8,51% 2,63% 32,67% 5,67% 9,77% 8,51% 0,32% 0,84% 0,94%   87,60%
21,72% 3,59% 5,78% 2,98% 36,43% 6,13% 7,53% 14,71%   1,14% 1,38%   78,19%
27,78% 2,34% 3,82% 2,60% 35,76% 6,86% 8,68% 11,55% 0,26% 0,35% 1,79%   80,40%
22,22% 2,54% 5,93% 2,22% 37,14% 6,98% 9,63% 12,06% 0,11% 1,16% 2,47% 0,10% 80,56%
26,21% 4,16% 8,94% 3,39% 30,92% 5,71% 9,79% 9,48% 0,23% 1,16% 1,97%   90,12%
23,71% 2,84% 5,57% 3,34% 36,78% 7,50% 9,22% 10,13% 0,10% 0,81% 1,79% 0,10% 76,21%
25,21% 4,20% 3,78% 2,10% 40,34% 7,56% 8,40% 6,30% 0,84% 1,26% 4,03%    
Karlshamn Ö 24,37% 4,31% 6,05% 2,87% 35,43% 6,04% 8,26% 11,57% 0,19% 0,90% 1,84% 0,02% 83,45%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Karlshamn Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 52 0,50% +52 +0,50    
SVP Svenskarnas parti 3 0,03% +3 +0,03    
SoL SoL-partiet 2 0,02% +2 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 36 0,35% -869 -8,60 905 8,95%
  Totalt övriga partier 93 0,90% -812 -8,05 905 8,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Karlshamn Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 13
Piratpartiet 5
Enhet 3
Klassiskt liberala partiet 2
Partiet det fria 2
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se