2014-09-26 11:02:36

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - 1 Södermalm-Enskede

21,08%
4,23%
7,84%
3,57%
21,97%
13,93%
16,10%
4,18%
6,15%
0,95%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,21%
+1,72
2010: 85,49%

Röstfördelning - landstingsvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 24586 21,08% -7546 -8,25 32132 29,34%
C Centerpartiet 4937 4,23% +535 +0,21 4402 4,02%
FP Folkpartiet liberalerna 9139 7,84% -882 -1,31 10021 9,15%
KD Kristdemokraterna 4164 3,57% +560 +0,28 3604 3,29%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25619 21,97% +1206 -0,32 24413 22,29%
V Vänsterpartiet 16245 13,93% +4111 +2,85 12134 11,08%
MP Miljöpartiet de gröna 18771 16,10% +266 -0,80 18505 16,89%
SD Sverigedemokraterna 4872 4,18% +2833 +2,32 2039 1,86%
FI Feministiskt initiativ 7174 6,15% +5253 +4,40 1921 1,75%
ÖVR Övriga partier 1106 0,95% +743 +0,62 363 0,33%
  Giltiga röster 116613 100,00% +7079   109534 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 953 0,81% -247 -0,27 1200 1,08%
OG Ogiltiga röster - övriga 38 0,03% +16 +0,01 22 0,02%
VDT Valdeltagande 117604 87,21% +6848 +1,72 110756 85,49%
  Antal röstberättigade 134849   +5295   129554  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,37% 3,25% 6,27% 2,49% 27,11% 13,29% 15,86% 5,89% 6,87% 1,59% 1,34%   78,76%
17,09% 3,49% 6,24% 2,53% 27,86% 15,75% 16,42% 4,68% 4,38% 1,56% 0,81%   86,49%
19,15% 3,65% 5,24% 3,57% 26,75% 14,06% 15,88% 5,02% 5,93% 0,76% 0,98%   85,08%
17,54% 4,89% 6,32% 2,58% 23,25% 15,57% 17,88% 4,55% 6,73% 0,68% 0,87% 0,13% 86,75%
17,82% 3,41% 5,45% 3,70% 30,87% 13,24% 13,44% 5,55% 5,16% 1,36% 1,82%   79,91%
15,73% 2,87% 5,54% 3,07% 34,62% 16,12% 9,69% 6,92% 4,06% 1,38% 0,78% 0,10% 82,13%
18,20% 4,23% 5,32% 3,42% 23,33% 14,32% 19,91% 4,59% 6,22% 0,45% 0,71% 0,09% 86,81%
18,35% 4,40% 7,01% 4,00% 26,10% 12,89% 17,37% 4,65% 4,08% 1,14% 0,57%   85,03%
20,32% 3,21% 6,34% 4,20% 23,53% 15,51% 16,88% 4,35% 4,97% 0,69% 1,28% 0,08% 85,12%
18,36% 4,66% 4,91% 2,50% 25,09% 13,53% 17,67% 4,40% 7,50% 1,38% 1,19% 0,09% 83,93%
23,22% 2,61% 6,43% 5,39% 23,04% 14,78% 13,13% 5,91% 4,52% 0,96% 1,03%   80,30%
20,69% 5,42% 6,83% 3,68% 19,18% 12,68% 16,47% 7,69% 6,18% 1,19% 1,07%   76,66%
18,11% 3,49% 5,51% 3,22% 23,16% 14,06% 16,82% 6,53% 8,00% 1,10% 1,72%   77,30%
21,05% 4,19% 6,69% 3,03% 22,75% 12,49% 15,97% 6,78% 5,17% 1,87% 0,97%   80,86%
22,22% 4,35% 6,96% 4,25% 21,64% 13,24% 15,17% 5,31% 5,89% 0,97% 0,86%   81,69%
22,67% 5,24% 7,06% 4,44% 27,22% 8,66% 14,12% 4,44% 5,01% 1,14% 0,79% 0,23% 85,37%
28,62% 7,18% 9,76% 4,94% 20,43% 8,08% 14,48% 2,81% 2,81% 0,90% 0,45% 0,11% 88,63%
25,07% 6,13% 10,76% 4,36% 18,76% 9,96% 16,36% 2,84% 5,07% 0,71% 0,44%   88,70%
24,03% 7,00% 9,33% 4,84% 18,32% 9,59% 17,11% 3,11% 5,88% 0,78% 0,69%   89,27%
27,23% 4,92% 5,13% 3,25% 18,12% 13,19% 17,38% 4,29% 5,24% 1,26% 0,93%   80,67%
14,86% 2,25% 3,60% 2,82% 31,31% 16,78% 16,78% 5,07% 5,63% 0,90% 1,22% 0,11% 74,69%
16,77% 1,78% 4,40% 2,85% 37,69% 14,27% 11,89% 3,92% 4,88% 1,55% 1,41%   72,72%
22,65% 4,87% 8,04% 3,92% 26,24% 13,86% 12,59% 2,43% 4,66% 0,74% 0,53%   82,68%
12,05% 1,88% 3,76% 3,64% 39,52% 14,81% 13,93% 4,27% 4,39% 1,76% 0,25%   77,50%
16,48% 3,70% 7,41% 3,32% 20,82% 16,86% 20,05% 2,94% 7,66% 0,77% 0,76%   82,88%
16,44% 4,02% 10,80% 4,88% 26,48% 12,72% 16,92% 3,35% 4,02% 0,38% 0,66%   85,47%
19,81% 4,23% 9,52% 5,96% 18,37% 12,79% 19,13% 3,37% 6,15% 0,67% 0,48%   89,09%
20,02% 3,72% 8,10% 3,62% 21,54% 13,35% 17,73% 4,39% 6,77% 0,76% 0,85%   85,25%
17,61% 5,59% 6,53% 2,65% 19,41% 15,63% 18,18% 4,26% 8,71% 1,42% 1,12%   81,90%
18,51% 4,84% 5,71% 2,24% 17,64% 16,15% 20,99% 3,35% 9,57% 0,99% 1,35%   85,27%
20,16% 4,06% 6,60% 3,34% 21,25% 15,45% 15,23% 4,79% 8,19% 0,94% 0,65% 0,14% 84,76%
15,50% 4,39% 5,14% 1,87% 20,54% 15,97% 19,89% 5,70% 9,99% 1,03% 0,83%   83,53%
18,95% 4,09% 7,61% 3,59% 19,10% 14,14% 20,39% 4,02% 7,25% 0,86% 1,06% 0,07% 85,97%
16,09% 3,80% 7,61% 3,88% 28,45% 14,10% 14,82% 4,68% 5,78% 0,79% 0,47%   84,20%
18,26% 3,14% 6,03% 3,72% 23,55% 15,45% 15,95% 7,85% 5,37% 0,66% 1,62% 0,08% 79,37%
19,66% 4,62% 8,38% 2,90% 21,80% 14,93% 16,97% 5,59% 4,40% 0,75% 0,74% 0,21% 86,00%
24,83% 3,63% 9,86% 4,67% 18,60% 12,98% 14,88% 4,07% 5,62% 0,87% 0,77%   84,42%
15,96% 3,19% 9,68% 2,57% 22,25% 17,30% 18,64% 2,78% 6,49% 1,13% 0,61% 0,10% 85,56%
17,52% 4,05% 5,26% 2,08% 21,69% 18,51% 20,04% 3,18% 6,79% 0,88% 0,87%   83,42%
17,80% 3,70% 8,76% 4,34% 24,48% 16,08% 14,63% 4,61% 4,52% 1,08% 0,72% 0,09% 85,19%
19,07% 4,38% 7,09% 2,48% 20,96% 15,56% 17,75% 3,58% 7,96% 1,17% 0,80% 0,07% 85,78%
15,31% 3,44% 7,40% 3,13% 22,60% 16,04% 17,40% 5,73% 7,50% 1,46% 0,72%   83,08%
17,22% 5,20% 10,41% 2,93% 17,60% 13,53% 20,15% 3,41% 8,42% 1,14% 0,56%   89,25%
15,03% 4,59% 5,11% 2,30% 20,88% 18,58% 18,68% 4,59% 8,98% 1,25% 0,83%   82,49%
17,68% 2,30% 11,19% 3,80% 25,87% 13,89% 16,58% 2,90% 5,09% 0,70% 0,79%   87,21%
21,44% 3,90% 9,39% 4,04% 17,83% 14,58% 16,10% 4,19% 7,73% 0,79% 0,43%   80,36%
24,94% 4,72% 10,11% 3,62% 17,94% 13,65% 13,90% 3,71% 6,23% 1,18% 0,67%   84,93%
19,73% 4,18% 8,71% 3,84% 19,73% 14,01% 16,91% 3,76% 7,86% 1,28% 0,34%   84,96%
19,26% 3,61% 7,46% 2,79% 19,59% 17,21% 16,72% 4,18% 8,52% 0,66% 0,41%   86,82%
19,87% 5,27% 7,50% 2,95% 20,99% 12,85% 17,88% 3,91% 7,58% 1,20% 0,71%   82,70%
23,78% 4,53% 8,26% 3,16% 20,33% 14,01% 14,66% 3,59% 6,90% 0,79% 0,43%   88,82%
13,33% 1,89% 4,68% 2,70% 30,45% 22,79% 11,62% 6,67% 4,86% 0,99% 0,71% 0,27% 71,54%
18,99% 5,20% 11,06% 3,06% 17,19% 13,72% 19,45% 2,00% 7,79% 1,53% 0,40% 0,07% 86,22%
21,78% 4,53% 7,32% 3,57% 17,68% 14,29% 18,82% 3,57% 7,32% 1,13% 0,52% 0,26% 85,58%
21,26% 3,87% 6,67% 2,79% 19,82% 16,31% 18,56% 4,23% 5,95% 0,54% 0,54%   85,71%
16,82% 3,97% 7,44% 2,82% 21,88% 17,76% 18,12% 3,68% 6,86% 0,65% 0,86% 0,07% 85,35%
17,32% 3,94% 7,24% 2,44% 21,34% 18,11% 17,80% 4,80% 6,38% 0,63% 1,17% 0,16% 83,09%
13,93% 2,29% 5,78% 3,91% 28,63% 18,35% 14,44% 5,35% 6,46% 0,85% 0,93%   82,61%
20,30% 3,73% 7,00% 2,43% 18,86% 17,11% 17,03% 3,73% 9,43% 0,38% 0,83% 0,08% 84,74%
21,14% 4,62% 5,60% 6,29% 20,16% 15,44% 16,03% 4,92% 5,11% 0,69% 0,49% 0,10% 77,38%
20,76% 3,72% 6,87% 2,83% 24,07% 15,75% 14,14% 4,60% 6,79% 0,48% 1,20%   83,70%
21,41% 5,11% 7,40% 3,96% 20,00% 13,48% 18,24% 2,91% 6,96% 0,53% 0,53%   84,77%
20,48% 4,59% 6,52% 2,66% 19,93% 16,16% 16,99% 3,95% 7,99% 0,73% 0,82%   80,68%
20,27% 5,23% 7,22% 2,80% 18,94% 15,77% 16,51% 3,91% 8,18% 1,18% 1,31%   84,98%
21,12% 2,71% 6,26% 4,52% 28,28% 12,90% 12,75% 5,58% 4,98% 0,90% 1,04%   81,96%
23,78% 4,60% 9,37% 3,45% 15,83% 14,41% 16,71% 4,16% 6,19% 1,50% 0,26%   83,26%
22,14% 3,94% 10,79% 4,78% 20,26% 11,26% 15,10% 3,38% 7,22% 1,13% 1,11%   85,56%
19,82% 2,46% 6,22% 3,89% 22,93% 17,75% 17,23% 3,37% 4,92% 1,42% 0,77%   85,97%
17,44% 4,86% 7,04% 2,93% 21,46% 18,02% 16,93% 4,11% 6,54% 0,67% 0,50%   87,71%
21,75% 4,20% 10,11% 3,40% 21,26% 13,18% 16,65% 2,59% 6,22% 0,65% 0,80% 0,08% 86,61%
25,11% 3,95% 9,76% 2,52% 20,18% 12,39% 15,46% 3,84% 6,25% 0,55% 0,87%   85,66%
23,52% 3,67% 8,56% 3,39% 22,86% 12,70% 14,11% 4,80% 5,36% 1,03% 0,56%   87,12%
16,46% 3,44% 7,78% 2,89% 24,14% 17,81% 14,29% 4,79% 7,05% 1,36% 0,72%   82,83%
18,86% 2,90% 6,94% 3,32% 23,42% 21,76% 13,16% 3,42% 5,08% 1,14% 1,02% 0,10% 85,76%
27,14% 3,89% 12,65% 4,22% 19,46% 11,14% 13,08% 4,76% 3,14% 0,54% 0,86%   83,83%
21,47% 3,30% 8,70% 3,72% 21,96% 14,25% 15,37% 5,54% 4,77% 0,91% 0,35%   88,44%
20,59% 2,95% 8,77% 3,88% 19,21% 15,42% 17,64% 3,32% 7,11% 1,11% 0,91%   85,12%
19,81% 3,73% 8,92% 3,73% 20,23% 16,80% 15,15% 4,15% 6,54% 0,93% 0,41% 0,10% 84,33%
27,16% 4,92% 11,04% 6,35% 23,30% 8,32% 11,35% 3,40% 3,71% 0,45% 0,30%   89,84%
16,79% 2,98% 5,66% 4,03% 22,46% 17,18% 17,85% 3,65% 8,54% 0,86% 0,57%   83,91%
21,35% 4,44% 8,31% 3,87% 20,13% 13,18% 16,48% 3,44% 8,09% 0,72% 1,06%   85,78%
20,34% 4,08% 9,61% 4,40% 20,50% 16,17% 14,33% 3,12% 6,97% 0,48% 0,64%   85,10%
19,09% 3,22% 6,33% 3,53% 19,61% 15,15% 18,36% 4,98% 9,34% 0,41% 0,82%   84,97%
29,24% 6,10% 10,36% 3,69% 20,16% 8,16% 14,19% 3,05% 4,12% 0,92% 0,70%   92,20%
17,75% 3,65% 6,71% 2,56% 18,84% 15,48% 18,84% 4,73% 10,26% 1,18% 1,07%   82,66%
32,05% 8,18% 8,85% 4,23% 19,73% 5,68% 13,38% 3,37% 3,37% 1,15% 0,67%   88,49%
21,78% 3,84% 9,48% 3,62% 23,23% 12,16% 13,75% 4,12% 6,87% 1,16% 1,00%   87,41%
22,04% 3,52% 11,75% 5,06% 29,85% 9,35% 12,26% 2,49% 3,26% 0,43% 0,68%   86,71%
16,57% 4,01% 6,69% 2,82% 23,63% 18,87% 15,38% 3,94% 6,61% 1,49% 1,10%   87,69%
36,16% 5,07% 7,11% 5,60% 18,15% 8,40% 11,50% 2,80% 4,69% 0,53% 0,53%   87,95%
36,64% 6,12% 14,57% 4,22% 17,00% 3,80% 11,83% 2,96% 1,80% 1,06% 0,42%   92,42%
35,29% 5,25% 10,82% 4,55% 18,20% 5,65% 13,10% 3,76% 2,82% 0,55% 0,70%   85,54%
31,35% 6,27% 10,29% 3,94% 19,29% 8,84% 13,34% 1,45% 4,66% 0,56% 0,48%   87,90%
34,47% 4,83% 11,01% 3,81% 16,86% 6,39% 14,68% 3,54% 3,47% 0,95% 0,41%   86,73%
35,96% 5,39% 10,65% 4,80% 18,15% 6,44% 12,56% 2,89% 2,76% 0,39% 0,52%   89,52%
17,43% 3,42% 5,67% 2,78% 22,46% 17,86% 15,40% 6,31% 7,70% 0,96% 1,27% 0,11% 84,57%
14,59% 2,53% 6,58% 2,45% 24,11% 20,40% 16,69% 4,47% 6,91% 1,26% 0,67%   86,65%
17,26% 4,85% 7,99% 3,15% 16,75% 15,82% 20,83% 3,91% 8,50% 0,94% 0,68%   85,73%
28,40% 6,42% 9,49% 3,42% 18,00% 9,49% 16,47% 2,79% 4,88% 0,63% 0,49%   88,78%
22,29% 5,26% 7,44% 3,48% 19,69% 11,91% 18,70% 4,19% 5,69% 1,36% 1,59% 0,08%  
1 Södermalm-Enskede 21,08% 4,23% 7,84% 3,57% 21,97% 13,93% 16,10% 4,18% 6,15% 0,95% 0,81% 0,03% 87,21%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 478 0,41% +478 +0,41    
DjuP Djurens parti 200 0,17% +200 +0,17    
K Kommunistiska Partiet 61 0,05% -20 -0,02 81 0,07%
  Direktdemokraterna 60 0,05% +60 +0,05    
KrVP Kristna Värdepartiet 48 0,04% +48 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 40 0,03% +40 +0,03    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 38 0,03% -48 -0,05 86 0,08%
  Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 16 0,01% +16 +0,01    
  Bondis republikan partiet, BR-partiet, co-op - Bondesrepublikanerna     -4   4  
SPI SPI Välfärden     -38 -0,03 38 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 165 0,14% +11 +0,01 154 0,14%
  Totalt övriga partier 1106 0,95% +743 +0,62 363 0,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 57
Sverigesmultidemokrater 21
Partiet de fria 18
Stockholmspartiet 11
Klassiskt liberala partiet 7
Bajenpartiet 6
Vård för pengarna 4
Hälsopartiet 2
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 37

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se