2014-09-25 19:46:35

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - 5 Västra Söderort

19,97%
3,63%
6,40%
3,59%
28,65%
12,82%
13,45%
5,24%
5,08%
1,18%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 80,53%
+1,13
2010: 79,40%

Röstfördelning - landstingsvalkrets 5 Västra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 18521 19,97% -4519 -7,79 23040 27,76%
C Centerpartiet 3370 3,63% +751 +0,48 2619 3,16%
FP Folkpartiet liberalerna 5933 6,40% -727 -1,63 6660 8,02%
KD Kristdemokraterna 3329 3,59% +509 +0,19 2820 3,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 26568 28,65% +2654 -0,17 23914 28,81%
V Vänsterpartiet 11894 12,82% +3428 +2,62 8466 10,20%
MP Miljöpartiet de gröna 12474 13,45% +890 -0,51 11584 13,96%
SD Sverigedemokraterna 4857 5,24% +2365 +2,23 2492 3,00%
FI Feministiskt initiativ 4709 5,08% +3638 +3,79 1071 1,29%
ÖVR Övriga partier 1094 1,18% +760 +0,78 334 0,40%
  Giltiga röster 92749 100,00% +9749   83000 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 796 0,85% -112 -0,23 908 1,08%
OG Ogiltiga röster - övriga 44 0,05% +24 +0,02 20 0,02%
VDT Valdeltagande 93589 80,53% +9661 +1,13 83928 79,40%
  Antal röstberättigade 116217   +10519   105698  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets 5 Västra Söderort

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,88% 4,00% 6,12% 2,90% 27,84% 13,02% 14,59% 6,59% 6,35% 0,71% 0,85% 0,16% 80,00%
12,98% 2,98% 2,34% 3,25% 28,76% 18,85% 15,42% 6,49% 7,57% 1,35% 1,07%   79,22%
17,76% 3,64% 3,90% 3,47% 29,90% 13,95% 14,04% 5,72% 6,41% 1,21% 0,26%   82,29%
15,04% 1,31% 3,33% 2,83% 33,60% 15,14% 10,29% 9,79% 6,96% 1,72% 0,80% 0,10% 74,40%
21,86% 3,83% 5,87% 3,26% 30,91% 10,77% 9,71% 8,16% 3,83% 1,79% 1,29%   81,18%
16,45% 3,36% 4,16% 3,98% 31,92% 14,68% 12,11% 7,34% 4,51% 1,50% 1,31%   77,28%
21,50% 3,03% 4,37% 4,46% 29,44% 12,49% 11,06% 6,33% 6,24% 1,07% 1,06%   82,22%
18,54% 3,39% 4,26% 3,31% 34,46% 14,45% 10,10% 6,09% 3,57% 1,83% 0,95%   76,07%
40,34% 7,21% 11,31% 6,68% 16,30% 4,36% 6,86% 4,27% 1,42% 1,25% 0,35%   91,18%
33,86% 5,73% 10,01% 5,34% 23,98% 6,32% 9,75% 3,10% 1,71% 0,20% 0,72%   90,47%
36,23% 6,39% 15,42% 6,06% 13,33% 4,19% 11,23% 4,63% 1,10% 1,43% 0,98%   90,52%
17,65% 3,62% 5,98% 3,10% 36,12% 11,96% 12,41% 4,21% 3,77% 1,18% 0,81%   74,92%
31,48% 7,33% 11,51% 6,20% 18,76% 5,15% 12,16% 4,43% 2,17% 0,81% 0,64%   90,65%
28,83% 4,62% 9,68% 5,18% 26,35% 6,53% 10,92% 5,63% 1,24% 1,01% 1,33%   86,79%
28,58% 5,08% 7,26% 3,99% 23,05% 8,17% 11,43% 8,08% 3,09% 1,27% 1,17%   81,63%
23,42% 6,48% 12,67% 6,19% 21,21% 8,98% 13,55% 2,80% 3,53% 1,18% 0,88%   85,09%
18,37% 2,02% 4,59% 1,68% 34,04% 14,33% 11,42% 8,51% 3,36% 1,68% 0,78%   73,53%
15,18% 2,55% 4,14% 4,46% 35,35% 12,74% 12,00% 8,49% 3,82% 1,27% 1,57% 0,10% 73,69%
21,67% 3,01% 6,03% 3,82% 32,33% 10,20% 10,78% 7,65% 2,90% 1,62% 1,71%   74,41%
27,03% 4,93% 8,48% 6,99% 26,00% 6,64% 9,74% 7,56% 2,18% 0,46% 1,13% 0,11% 82,93%
29,86% 5,00% 6,92% 4,50% 25,02% 8,17% 10,26% 6,76% 2,17% 1,33% 1,40%   84,39%
17,02% 2,35% 3,47% 2,80% 43,67% 11,42% 10,53% 5,04% 2,58% 1,12% 1,10% 0,22% 69,30%
23,40% 2,68% 5,27% 3,97% 31,00% 9,76% 12,26% 7,51% 3,11% 1,04% 1,11% 0,09% 75,66%
14,41% 2,01% 2,65% 1,59% 42,37% 14,62% 11,65% 4,77% 3,81% 2,12% 0,63%   66,29%
34,47% 5,45% 10,47% 4,85% 20,85% 4,94% 11,66% 4,00% 2,47% 0,85% 0,84%   90,74%
34,53% 5,25% 12,18% 6,59% 19,66% 4,92% 10,39% 4,02% 1,90% 0,56% 0,56%   91,46%
28,65% 5,00% 5,00% 3,19% 23,30% 8,20% 16,05% 5,09% 4,23% 1,29% 0,77%   83,25%
20,48% 3,95% 6,55% 5,51% 27,03% 12,58% 11,43% 6,86% 4,47% 1,14% 0,72% 0,10% 77,48%
20,42% 2,55% 4,99% 3,36% 30,51% 14,04% 13,46% 5,34% 4,41% 0,93% 1,49%   73,96%
15,97% 3,00% 5,49% 2,16% 27,62% 16,97% 13,98% 5,49% 7,99% 1,33% 0,99%   71,83%
13,31% 3,30% 5,64% 3,21% 23,03% 19,53% 19,83% 3,60% 7,68% 0,87% 0,96%   86,73%
14,71% 4,71% 6,47% 4,71% 19,31% 16,76% 19,22% 3,92% 9,02% 1,18% 0,68%   87,40%
14,68% 3,35% 6,13% 4,16% 22,43% 17,46% 16,42% 6,82% 7,05% 1,50% 0,69%   79,84%
22,03% 2,99% 6,44% 3,63% 23,84% 15,68% 13,42% 6,35% 4,81% 0,82% 0,99%   84,08%
16,96% 4,26% 7,34% 4,55% 24,82% 16,67% 15,71% 1,91% 6,68% 1,10% 0,87%   89,51%
13,64% 3,71% 4,06% 2,07% 21,76% 22,45% 18,91% 4,58% 8,03% 0,78% 0,60%   82,92%
13,18% 2,66% 5,20% 3,54% 22,37% 19,27% 18,83% 4,54% 9,75% 0,66% 0,88%   87,60%
9,56% 3,15% 4,49% 2,96% 25,91% 17,69% 19,60% 6,02% 8,80% 1,82% 1,04%   84,36%
12,49% 3,92% 4,97% 2,33% 26,67% 20,85% 16,61% 5,19% 6,24% 0,74% 0,84% 0,10% 86,10%
14,71% 4,79% 6,24% 3,17% 22,50% 15,74% 18,31% 4,62% 8,81% 1,11% 1,35% 0,08% 82,08%
16,23% 4,45% 5,82% 2,19% 18,49% 18,08% 21,03% 2,81% 10,14% 0,75% 0,54% 0,20% 86,43%
13,61% 4,50% 6,01% 2,30% 25,03% 16,32% 17,92% 3,20% 10,01% 1,10% 0,99%   84,36%
11,80% 2,51% 4,53% 1,78% 21,34% 18,43% 23,04% 3,96% 11,08% 1,54% 0,72%   85,28%
13,21% 3,41% 3,68% 3,23% 20,75% 20,40% 18,42% 3,86% 11,95% 1,08% 0,62% 0,09% 82,91%
23,14% 3,84% 6,36% 3,62% 23,57% 12,50% 13,93% 5,81% 6,14% 1,10% 0,65% 0,11% 82,94%
25,94% 5,91% 8,73% 2,65% 19,86% 10,27% 16,61% 3,08% 5,91% 1,03% 0,68% 0,34% 85,76%
19,97% 3,75% 5,03% 2,30% 25,26% 13,23% 14,08% 7,51% 7,25% 1,62% 1,10%   78,37%
18,41% 3,51% 5,26% 2,55% 25,50% 13,78% 16,25% 6,22% 7,09% 1,43% 0,32% 0,08% 81,71%
19,39% 3,30% 4,61% 2,78% 23,57% 16,17% 15,57% 6,78% 6,52% 1,30% 1,29% 0,09% 79,86%
20,05% 3,74% 3,99% 3,48% 22,43% 14,10% 17,42% 5,44% 8,50% 0,85% 1,51%   78,36%
18,17% 3,59% 7,91% 3,00% 21,90% 15,53% 19,78% 3,00% 5,93% 1,17% 1,02%   91,14%
21,08% 2,53% 6,97% 3,92% 25,61% 13,41% 12,80% 6,79% 5,23% 1,66% 1,29%   80,82%
26,97% 5,13% 12,92% 6,67% 19,08% 7,28% 12,92% 4,82% 3,69% 0,51% 0,41%   86,64%
29,98% 6,57% 13,55% 7,77% 18,33% 5,68% 12,65% 2,69% 2,29% 0,50% 0,59% 0,20% 88,00%
28,79% 6,86% 14,75% 6,54% 17,78% 5,50% 12,84% 3,19% 2,95% 0,80% 0,56%   88,12%
29,40% 4,97% 10,49% 6,35% 19,88% 5,73% 13,60% 5,38% 3,31% 0,90% 0,75% 0,07% 86,30%
24,40% 5,77% 8,09% 4,01% 24,26% 10,34% 15,82% 2,60% 4,08% 0,63% 0,56%   91,43%
21,34% 2,95% 9,93% 5,37% 24,56% 13,96% 13,56% 2,95% 4,70% 0,67% 1,32% 0,26% 85,63%
30,81% 6,11% 12,91% 4,04% 21,17% 6,97% 12,99% 2,24% 2,41% 0,34% 0,34%   90,04%
29,05% 4,92% 13,21% 4,48% 20,98% 7,19% 14,67% 2,27% 2,86% 0,37% 0,22%   91,19%
10,33% 2,73% 5,11% 1,66% 22,68% 22,80% 19,12% 6,41% 8,19% 0,95% 0,47% 0,12% 83,37%
20,22% 5,51% 6,50% 2,57% 21,81% 13,85% 13,36% 6,99% 7,11% 2,08% 1,33%   79,29%
16,24% 4,02% 4,34% 1,45% 22,43% 18,41% 16,88% 5,23% 9,49% 1,53% 1,19%   79,99%
16,07% 2,39% 4,25% 1,73% 28,02% 18,86% 11,55% 8,10% 7,70% 1,33% 1,05%   68,62%
27,70% 4,77% 8,30% 3,22% 21,99% 11,72% 13,59% 3,22% 4,56% 0,93% 0,72%   87,87%
15,24% 4,18% 5,15% 3,33% 25,21% 14,06% 15,45% 6,55% 8,91% 1,93% 1,17%   83,01%
27,35% 3,86% 9,16% 5,42% 22,65% 9,64% 12,65% 4,58% 3,61% 1,08% 0,72%   85,22%
19,17% 3,52% 6,07% 2,43% 23,30% 13,35% 17,72% 4,25% 7,89% 2,31% 1,20%   78,68%
15,45% 3,82% 5,27% 3,00% 20,55% 19,00% 20,18% 2,82% 8,82% 1,09% 0,81% 0,09% 88,31%
11,46% 1,22% 3,41% 1,34% 44,02% 14,27% 10,12% 6,34% 6,10% 1,71% 0,97% 0,12% 59,81%
7,95% 1,27% 2,30% 1,61% 51,61% 17,05% 8,87% 5,88% 2,30% 1,15% 0,34%   62,66%
10,36% 0,70% 1,99% 1,69% 54,18% 13,84% 8,57% 5,68% 1,79% 1,20% 0,59%   63,16%
13,18% 1,50% 3,46% 3,55% 35,33% 17,38% 13,46% 5,05% 6,17% 0,93% 0,83%   74,41%
13,67% 1,77% 2,75% 3,54% 40,02% 14,26% 9,14% 7,57% 5,60% 1,67% 0,68%   63,17%
12,40% 1,07% 3,33% 2,93% 48,53% 15,60% 7,07% 5,47% 2,27% 1,33% 0,92%   60,22%
13,97% 1,15% 3,73% 2,58% 43,73% 13,88% 8,71% 7,46% 3,44% 1,34% 1,04% 0,09% 65,37%
13,01% 1,43% 5,01% 2,63% 48,93% 13,13% 7,52% 5,25% 2,51% 0,60% 0,47% 0,24% 64,18%
9,85% 1,39% 3,24% 1,51% 44,96% 16,22% 9,50% 7,65% 4,63% 1,04% 0,58% 0,12% 69,46%
7,93% 0,73% 1,91% 1,47% 59,77% 10,87% 10,43% 4,11% 1,62% 1,17% 0,44%   57,97%
10,44% 0,34% 3,21% 1,61% 55,85% 15,71% 7,00% 2,64% 1,38% 1,83% 0,57%   57,70%
27,33% 1,89% 3,63% 2,62% 39,39% 8,87% 6,83% 7,85% 1,16% 0,44%     65,46%
16,55% 1,66% 5,62% 5,20% 39,85% 11,65% 10,30% 3,54% 4,06% 1,56% 0,31%   66,07%
11,27% 1,54% 1,85% 1,85% 50,00% 12,96% 7,10% 9,88% 1,23% 2,31% 0,46%   46,73%
12,31% 1,03% 2,05% 2,05% 52,44% 9,49% 8,46% 7,56% 3,08% 1,54% 1,01% 0,13% 53,75%
7,41% 1,40% 2,68% 1,53% 48,15% 15,33% 10,22% 5,49% 5,87% 1,92% 0,51%   54,31%
30,42% 2,77% 10,14% 5,44% 27,21% 7,68% 8,43% 4,27% 2,45% 1,17% 0,32%   79,32%
26,48% 1,56% 8,00% 5,30% 32,19% 9,03% 10,18% 4,05% 2,08% 1,14% 0,52%   80,87%
10,51% 0,72% 0,54% 1,09% 61,59% 13,22% 5,80% 4,53% 0,91% 1,09% 0,18%   44,92%
16,98% 3,38% 5,64% 2,37% 32,60% 12,39% 15,01% 4,70% 5,28% 1,65% 1,38% 0,32%  
5 Västra Söderort 19,97% 3,63% 6,40% 3,59% 28,65% 12,82% 13,45% 5,24% 5,08% 1,18% 0,85% 0,05% 80,53%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets 5 Västra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 433 0,47% +433 +0,47    
DjuP Djurens parti 203 0,22% +203 +0,22    
K Kommunistiska Partiet 57 0,06% -13 -0,02 70 0,08%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 56 0,06% -59 -0,08 115 0,14%
KrVP Kristna Värdepartiet 54 0,06% +54 +0,06    
SVP Svenskarnas parti 45 0,05% +45 +0,05    
  Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 42 0,05% +42 +0,05    
  Direktdemokraterna 30 0,03% +30 +0,03    
  De Nya Svenskarna D.P.N.S 13 0,01% +13 +0,01    
  Bondis republikan partiet, BR-partiet, co-op - Bondesrepublikanerna     -3   3  
SPI SPI Välfärden     -7 -0,01 7 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 161 0,17% +22 +0,01 139 0,16%
  Totalt övriga partier 1094 1,18% +760 +0,78 334 0,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets 5 Västra Söderort

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 45
Enhet 35
Klassiskt liberala partiet 12
Partiet de fria 12
Stockholmspartiet 11
Vård för pengarna 4
Bajenpartiet 2
Funky Zorro 2
Sjukvårdspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 36

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se