2014-09-25 11:14:55

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Första valkretsen

17,64%
4,25%
3,85%
2,68%
28,22%
4,88%
5,60%
6,90%
0,23%
25,22%
0,52%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,08%
+1,99
2010: 83,09%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Första valkretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10233 17,64% -3998 -9,08 14231 26,72%
C Centerpartiet 2467 4,25% -633 -1,57 3100 5,82%
FP Folkpartiet liberalerna 2232 3,85% -1554 -3,26 3786 7,11%
KD Kristdemokraterna 1556 2,68% -920 -1,97 2476 4,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16370 28,22% -3164 -8,46 19534 36,68%
V Vänsterpartiet 2833 4,88% -271 -0,94 3104 5,83%
MP Miljöpartiet de gröna 3250 5,60% -956 -2,30 4206 7,90%
SD Sverigedemokraterna 4005 6,90% +1772 +2,71 2233 4,19%
FI Feministiskt initiativ 136 0,23% +136 +0,23    
VåfP Vård för pengarna 14629 25,22% +14629 +25,22    
ÖVR Övriga partier 302 0,52% -287 -0,59 589 1,11%
  Giltiga röster 58013 100,00% +4754   53259 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 904 1,53% -1516 -2,81 2420 4,34%
OG Ogiltiga röster - övriga 37 0,06%     37 0,07%
VDT Valdeltagande 58954 85,08% +3238 +1,99 55716 83,09%
  Antal röstberättigade 69291   +2235   67056  

Röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Första valkretsen

Område M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR BLANK OG VDT
21,42% 8,19% 3,38% 3,05% 29,88% 6,75% 8,76% 7,79% 0,37% 9,60% 0,81% 1,85% 0,07% 84,23%
15,31% 3,88% 3,98% 2,55% 27,08% 4,10% 5,27% 6,65% 0,24% 30,47% 0,46% 1,41% 0,05% 85,50%
12,70% 1,76% 2,47% 1,64% 34,25% 8,07% 3,65% 6,85% 0,08% 27,95% 0,58% 1,83% 0,05% 82,64%
29,63% 4,91% 4,95% 3,97% 26,13% 3,75% 6,23% 7,35% 0,27% 12,35% 0,47% 1,51% 0,11% 86,39%
Första valkretsen 17,64% 4,25% 3,85% 2,68% 28,22% 4,88% 5,60% 6,90% 0,23% 25,22% 0,52% 1,53% 0,06% 85,08%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Första valkretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 178 0,31% +178 +0,31    
sjuk Sjukvårdspartiet     -487 -0,91 487 0,91%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 124 0,21% +22 +0,02 102 0,19%
  Totalt övriga partier 302 0,52% -287 -0,59 589 1,11%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Första valkretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 33
Enhet 27
Djurens parti 22
Vårdpartiet 12
Sjukvårdspartiet 6
Landsbygdspartiet Oberoende 4
Direktdemokraterna 3
Partiet de fria 3
Kristna Värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se