2014-09-25 10:15:52

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Fjärde valkretsen

20,41%
3,73%
4,59%
3,97%
35,66%
6,56%
6,25%
13,89%
0,15%
4,25%
0,53%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 80,18%
+1,46
2010: 78,72%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Fjärde valkretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 12451 20,41% -804 -2,67 13255 23,09%
C Centerpartiet 2276 3,73% -361 -0,86 2637 4,59%
FP Folkpartiet liberalerna 2798 4,59% -1324 -2,59 4122 7,18%
KD Kristdemokraterna 2424 3,97% -184 -0,57 2608 4,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21751 35,66% -232 -2,63 21983 38,29%
V Vänsterpartiet 4002 6,56% +518 +0,49 3484 6,07%
MP Miljöpartiet de gröna 3813 6,25% -660 -1,54 4473 7,79%
SD Sverigedemokraterna 8474 13,89% +4093 +6,26 4381 7,63%
FI Feministiskt initiativ 89 0,15% +89 +0,15    
VåfP Vård för pengarna 2593 4,25% +2593 +4,25    
ÖVR Övriga partier 322 0,53% -147 -0,29 469 0,82%
  Giltiga röster 60993 100,00% +3581   57412 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1097 1,77% -322 -0,65 1419 2,41%
OG Ogiltiga röster - övriga 26 0,04% +6 +0,01 20 0,03%
VDT Valdeltagande 62116 80,18% +3265 +1,46 58851 78,72%
  Antal röstberättigade 77472   +2711   74761  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Fjärde valkretsen

Område M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR BLANK OG VDT
19,86% 2,59% 4,99% 3,34% 35,79% 7,25% 7,13% 13,58% 0,14% 4,86% 0,47% 2,17% 0,04% 79,71%
19,80% 2,33% 4,80% 3,38% 34,13% 6,98% 7,88% 14,33% 0,38% 5,03% 0,98% 3,05% 0,07% 77,78%
25,79% 2,71% 5,14% 1,98% 30,30% 9,47% 7,39% 11,63% 0,09% 5,23% 0,27% 2,46%   83,85%
27,07% 2,75% 5,13% 5,22% 28,02% 5,70% 8,17% 12,44%   4,84% 0,66% 2,95%   82,01%
25,17% 1,55% 4,74% 3,71% 30,34% 6,81% 8,28% 12,67% 0,17% 6,21% 0,34% 2,43% 0,17% 77,84%
17,49% 2,67% 4,42% 2,57% 40,12% 6,58% 7,92% 12,04%   6,17%   1,62%   83,31%
30,61% 4,51% 6,66% 3,97% 25,89% 4,30% 5,05% 12,35%   6,44% 0,21% 2,00%   87,96%
13,79% 4,55% 3,88% 4,28% 51,81% 6,56% 3,08% 8,97%   2,81% 0,27% 1,71%   71,97%
10,35% 1,18% 3,15% 2,49% 51,38% 5,11% 4,46% 19,92%   1,97%   1,17%   68,26%
15,81% 2,32% 5,16% 2,53% 34,14% 9,69% 7,69% 16,65% 0,32% 5,06% 0,63% 2,16%   78,54%
21,14% 2,65% 7,58% 3,70% 36,59% 6,82% 5,78% 11,37%   4,17% 0,19% 1,22%   82,79%
20,17% 2,30% 5,45% 4,00% 34,55% 5,87% 8,60% 12,85% 0,09% 5,87% 0,26% 1,67% 0,17% 79,96%
18,15% 2,96% 4,14% 3,55% 33,93% 9,07% 6,71% 15,98%   4,64% 0,89% 2,87%   79,82%
11,84% 1,55% 3,30% 2,62% 42,43% 8,74% 6,02% 16,80% 0,19% 5,34% 1,17% 1,44%   70,13%
16,99% 2,21% 5,28% 3,17% 36,66% 8,93% 9,31% 12,86% 0,29% 3,74% 0,58% 2,25% 0,09% 76,16%
14,56% 5,34% 6,31% 0,97% 37,38% 8,25% 12,14% 13,11% 1,46% 0,49%   5,07%    
19,98% 4,80% 4,01% 4,84% 35,65% 5,96% 5,81% 14,32% 0,17% 3,86% 0,60% 1,47% 0,07% 79,87%
29,53% 13,25% 4,67% 3,58% 18,89% 4,78% 2,82% 15,74% 0,33% 5,97% 0,43% 1,60%   87,15%
8,47% 1,17% 0,73% 2,48% 51,53% 8,03% 11,24% 12,99% 0,15% 2,63% 0,58% 0,58% 0,14% 60,21%
11,34% 2,10% 1,58% 2,73% 49,58% 6,51% 9,24% 12,50% 0,11% 3,05% 1,26% 1,35% 0,10% 66,85%
20,94% 5,62% 2,96% 3,17% 34,83% 5,52% 4,70% 18,08% 0,20% 3,58% 0,41% 1,31% 0,20% 85,18%
28,79% 7,10% 5,06% 5,64% 25,39% 4,47% 4,28% 13,42% 0,10% 5,06% 0,68% 0,87%   87,81%
23,05% 2,82% 5,16% 4,51% 39,40% 4,59% 4,27% 10,23%   5,40% 0,56% 1,35% 0,08% 87,80%
16,19% 2,20% 4,74% 3,41% 36,45% 8,37% 6,72% 18,94% 0,55% 2,09% 0,33% 1,30%   77,25%
20,89% 14,87% 3,16% 4,11% 22,94% 4,91% 4,59% 17,88%   6,33% 0,32% 1,25%   87,43%
6,59% 1,74% 2,86% 3,86% 53,73% 9,45% 7,46% 11,57% 0,25% 1,74% 0,75% 0,99%   54,86%
27,25% 2,29% 5,69% 6,61% 30,83% 5,05% 5,87% 12,94% 0,09% 3,21% 0,18% 1,18%   89,53%
25,65% 3,18% 5,56% 5,90% 34,17% 3,86% 5,79% 10,33%   4,77% 0,79% 2,21% 0,33% 91,22%
17,29% 2,28% 4,29% 3,75% 41,82% 7,51% 5,90% 13,27%   3,49% 0,40% 2,10%   82,02%
20,27% 7,81% 3,42% 5,49% 32,72% 4,15% 3,42% 18,07% 0,12% 3,17% 1,34% 1,80%   83,82%
14,52% 1,43% 3,96% 2,97% 39,49% 10,67% 9,35% 13,97% 0,11% 3,52%   1,94% 0,11% 68,19%
20,90% 6,35% 4,21% 10,34% 28,89% 3,85% 3,64% 16,83% 0,29% 4,14% 0,57% 1,89% 0,07% 85,32%
17,84% 2,16% 4,86% 4,32% 41,62% 7,57% 9,19% 8,65% 1,08%   2,70% 2,12%    
21,60% 4,60% 4,73% 3,91% 33,59% 6,23% 6,55% 14,28% 0,13% 3,87% 0,52% 1,86% 0,02% 82,69%
29,30% 3,25% 8,02% 4,42% 26,54% 2,97% 5,18% 15,83% 0,14% 4,22% 0,14% 1,77%   89,33%
21,56% 3,09% 4,38% 3,69% 39,09% 3,61% 5,58% 13,83% 0,09% 4,47% 0,60% 1,27%   86,00%
28,05% 3,02% 6,54% 3,27% 27,92% 9,06% 8,68% 9,18% 0,25% 3,65% 0,38% 1,61%   79,76%
18,25% 3,47% 3,62% 6,64% 35,90% 8,14% 9,65% 9,65%   4,37% 0,30% 1,49%   76,65%
15,60% 2,99% 3,12% 1,90% 39,48% 11,13% 7,87% 13,70%   3,12% 1,09% 1,34%   66,28%
24,37% 11,19% 3,67% 6,11% 21,83% 3,76% 4,89% 18,72% 0,09% 4,80% 0,56% 1,94%   88,35%
23,32% 3,22% 4,27% 2,09% 35,26% 5,50% 4,45% 17,91% 0,09% 3,60% 0,28% 2,22%   85,50%
24,16% 3,53% 4,22% 4,45% 32,52% 4,91% 3,76% 17,87%   3,83% 0,77% 2,18%   88,63%
22,42% 2,72% 5,04% 2,87% 39,10% 5,82% 5,51% 12,26% 0,16% 3,65% 0,47% 2,20% 0,15% 85,38%
7,89% 2,00% 2,72% 2,45% 48,37% 11,52% 9,35% 12,61%   2,27% 0,82% 1,87% 0,09% 66,59%
15,37% 2,66% 3,45% 2,17% 41,48% 8,28% 10,94% 11,63% 0,39% 2,86% 0,79% 1,65% 0,10% 71,49%
20,61% 3,03% 5,25% 3,23% 32,12% 7,27% 7,88% 15,76%   4,04% 0,81% 2,27%   78,28%
33,77% 5,47% 7,50% 5,38% 20,37% 3,44% 5,73% 13,58% 0,35% 4,06% 0,35% 1,22%   88,44%
26,56% 2,97% 6,33% 3,84% 31,06% 7,67% 7,19% 9,40% 0,10% 4,60% 0,29% 1,60%   87,97%
12,41% 2,23% 3,71% 4,45% 42,74% 6,79% 6,47% 16,12% 0,32% 4,35% 0,42% 2,08%   76,31%
16,38% 19,24% 2,67% 5,52% 26,38% 3,81% 4,00% 17,43%   4,29% 0,29% 2,51%   84,07%
17,54% 1,40% 2,46% 4,21% 37,89% 9,82% 11,93% 11,23% 0,35% 2,46% 0,70% 2,73%    
20,02% 2,86% 4,58% 3,85% 37,87% 6,84% 5,48% 13,36% 0,15% 4,46% 0,53% 1,55% 0,04% 78,22%
21,00% 2,77% 6,91% 2,68% 41,23% 3,89% 5,01% 12,01%   3,98% 0,52% 1,62%   84,79%
16,62% 2,63% 5,73% 3,47% 34,08% 8,54% 7,89% 15,21% 0,09% 4,88% 0,85% 2,11% 0,18% 73,65%
19,71% 2,12% 4,74% 2,62% 39,76% 7,19% 6,60% 10,49% 0,59% 5,75% 0,42% 2,07%   74,28%
16,23% 1,87% 3,82% 3,48% 42,57% 6,54% 4,59% 15,21% 0,08% 5,01% 0,59% 1,34%   79,91%
28,09% 5,15% 3,81% 3,60% 28,79% 5,29% 4,09% 15,38%   5,50% 0,28% 2,21%   86,20%
23,26% 2,76% 5,97% 4,63% 34,67% 5,79% 4,63% 12,39%   5,35% 0,53% 2,01%   83,76%
19,78% 4,07% 3,31% 4,67% 31,92% 6,28% 6,45% 18,68% 0,17% 4,07% 0,59% 1,09% 0,08% 76,75%
9,82% 2,09% 3,27% 2,62% 42,15% 10,73% 4,06% 20,94% 0,39% 3,14% 0,79% 1,93%   64,65%
25,28% 2,44% 5,69% 3,33% 35,28% 6,18% 5,20% 8,05% 0,24% 8,21% 0,08% 1,68% 0,08% 88,29%
32,72% 4,19% 6,23% 5,46% 25,48% 4,64% 5,59% 10,99% 0,06% 3,94% 0,70% 0,76%   84,36%
16,02% 2,27% 3,66% 4,15% 41,84% 5,74% 6,63% 15,63%   3,36% 0,69% 1,65% 0,10% 79,03%
6,32% 0,47% 2,37% 2,84% 56,71% 7,90% 4,42% 15,96%   2,37% 0,63% 1,56%   59,21%
4,96% 1,95% 1,95% 5,13% 53,63% 18,05% 5,84% 5,84% 0,53% 1,42% 0,71% 0,70% 0,18% 57,75%
14,51% 2,31% 3,74% 4,29% 46,92% 8,24% 4,73% 12,75% 0,11% 2,09% 0,33% 0,44%   71,86%
20,67% 2,40% 1,92% 5,77% 48,56% 5,29% 9,13% 4,33% 0,48% 1,44%   2,35%    
Fjärde valkretsen 20,41% 3,73% 4,59% 3,97% 35,66% 6,56% 6,25% 13,89% 0,15% 4,25% 0,53% 1,77% 0,04% 80,18%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Fjärde valkretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 171 0,28% +171 +0,28    
sjuk Sjukvårdspartiet     -406 -0,71 406 0,71%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 151 0,25% +88 +0,14 63 0,11%
  Totalt övriga partier 322 0,53% -147 -0,29 469 0,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Fjärde valkretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 46
Svenskarnas parti 24
Djurens parti 16
Kristna Värdepartiet 8
Direktdemokraterna 5
Sjukvårdspartiet 5
Landsbygdspartiet Oberoende 4
Satanistiskt initiativ 3
Skokkanboys 3
Vårdpartiet 3
Lovas torra hårparti 2
Partiet de Fria 2
Partiet de fria 2
Rättvisepartiet Socialisterna 2
Partier med färre än 2 röster 26

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se