2014-09-25 09:12:16

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Karlskronakretsen

18,77%
5,61%
6,31%
4,22%
40,55%
5,21%
5,45%
12,44%
0,12%
1,32%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,51%
+1,08
2010: 84,43%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7961 18,77% -2554 -6,92 10515 25,68%
C Centerpartiet 2382 5,61% +52 -0,08 2330 5,69%
FP Folkpartiet liberalerna 2678 6,31% -411 -1,23 3089 7,54%
KD Kristdemokraterna 1790 4,22% +249 +0,46 1541 3,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17201 40,55% +1351 +1,83 15850 38,71%
V Vänsterpartiet 2212 5,21% +364 +0,70 1848 4,51%
MP Miljöpartiet de gröna 2312 5,45% +358 +0,68 1954 4,77%
SD Sverigedemokraterna 5278 12,44% +1697 +3,69 3581 8,75%
FI Feministiskt initiativ 50 0,12% +50 +0,12    
ÖVR Övriga partier 560 1,32% +326 +0,75 234 0,57%
  Giltiga röster 42424 100,00% +1482   40942 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 643 1,49% -117 -0,33 760 1,82%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,02% -14 -0,03 23 0,06%
VDT Valdeltagande 43076 85,51% +1351 +1,08 41725 84,43%
  Antal röstberättigade 50377   +955   49422  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,64% 3,36% 8,43% 4,07% 37,27% 6,42% 7,55% 9,79% 0,20% 1,27% 1,69% 0,03% 83,54%
13,94% 2,95% 8,58% 5,09% 42,63% 6,70% 5,63% 12,06%   2,41% 0,27%   88,63%
23,03% 5,59% 11,74% 4,68% 31,70% 5,70% 8,55% 6,96% 0,23% 1,82% 2,01%   78,37%
12,80% 3,11% 5,07% 1,73% 43,14% 7,61% 11,07% 12,92% 0,35% 2,19% 2,47% 0,11% 65,54%
19,06% 4,05% 6,02% 2,74% 43,48% 5,59% 6,90% 10,51% 0,33% 1,31% 1,83%   78,75%
29,29% 3,57% 10,51% 6,12% 28,27% 5,10% 7,76% 8,88% 0,20% 0,31% 1,61%   90,22%
23,38% 3,49% 10,28% 4,46% 32,88% 5,82% 9,41% 9,51% 0,10% 0,68% 1,99% 0,09% 78,76%
20,17% 4,34% 7,49% 4,60% 36,68% 7,57% 6,47% 11,66% 0,26% 0,77% 1,67%   83,51%
18,69% 3,96% 5,77% 4,31% 44,19% 5,51% 5,17% 10,85% 0,17% 1,38% 1,44%   77,55%
24,64% 2,07% 8,98% 4,14% 36,30% 6,68% 7,52% 8,21% 0,08% 1,38% 1,29%   85,27%
26,78% 2,77% 7,79% 3,71% 36,17% 5,39% 7,50% 8,88%   1,02% 0,43% 0,07% 87,24%
21,79% 2,47% 9,15% 4,32% 36,07% 7,61% 6,58% 9,66% 0,21% 2,16% 2,51%   83,10%
19,46% 3,06% 8,07% 3,65% 39,85% 6,54% 8,41% 9,35% 0,17% 1,44% 1,75%   85,63%
20,31% 3,07% 10,24% 3,58% 38,40% 7,42% 5,03% 10,84% 0,17% 0,94% 1,51% 0,08% 79,56%
23,23% 2,27% 9,07% 4,82% 30,88% 7,65% 14,16% 6,23% 1,13% 0,57% 4,59%    
15,95% 6,45% 5,20% 3,70% 43,07% 5,22% 4,46% 14,26% 0,07% 1,62% 1,58% 0,03% 84,04%
15,35% 7,14% 4,69% 2,54% 39,30% 3,32% 3,13% 22,48%   2,05% 1,35% 0,10% 88,27%
11,53% 3,17% 4,23% 4,58% 49,47% 7,83% 3,96% 14,61%   0,62% 1,73%   89,47%
5,43% 0,78% 1,03% 1,16% 69,25% 9,95% 4,39% 6,98% 0,13% 0,90% 1,27% 0,13% 58,58%
7,78% 3,07% 4,71% 2,30% 52,57% 7,56% 7,56% 13,03% 0,22% 1,20% 1,08%   67,47%
17,31% 4,45% 6,72% 6,05% 43,05% 4,64% 4,07% 12,20% 0,19% 1,32% 1,40%   79,70%
27,65% 5,53% 9,40% 4,19% 34,12% 4,11% 4,90% 9,00%   1,11% 1,78%   91,48%
17,23% 4,94% 4,41% 3,78% 43,38% 5,46% 7,35% 12,39%   1,05% 2,36%   86,82%
26,57% 5,28% 9,07% 4,91% 34,44% 4,07% 7,13% 7,50% 0,09% 0,93% 1,73% 0,09% 90,68%
15,91% 5,87% 5,94% 4,25% 46,26% 3,89% 2,49% 13,64%   1,76% 1,02%   88,22%
16,95% 3,60% 4,88% 3,77% 46,49% 3,25% 4,45% 14,21% 0,09% 2,31% 1,43%   87,26%
13,08% 15,90% 2,67% 4,01% 34,92% 4,90% 2,67% 19,61%   2,23% 2,04%   80,16%
11,11% 13,85% 1,78% 3,16% 38,68% 5,21% 3,16% 22,22%   0,82% 1,09%   87,12%
12,68% 14,05% 3,68% 2,40% 34,79% 5,48% 2,14% 20,31%   4,46% 2,26%   83,73%
18,62% 6,38% 6,91% 2,66% 32,45% 6,38% 9,57% 15,96% 1,06%   1,56% 0,52%  
18,66% 6,91% 5,38% 4,81% 41,26% 4,12% 4,43% 13,22% 0,09% 1,10% 1,23% 0,01% 88,79%
13,25% 8,04% 4,47% 3,05% 46,76% 3,57% 3,72% 15,86% 0,22% 1,04% 0,89%   88,16%
15,81% 7,39% 3,41% 4,26% 49,05% 3,79% 2,65% 13,16%   0,47% 1,03%   86,33%
14,16% 14,16% 2,98% 4,37% 34,19% 3,94% 3,41% 21,83% 0,21% 0,75% 1,57%   82,67%
17,74% 1,88% 4,21% 5,76% 48,23% 3,33% 4,66% 12,64%   1,55% 1,10%   83,90%
11,33% 20,03% 1,66% 5,39% 33,84% 5,52% 2,49% 18,23%   1,52% 0,69%   88,04%
14,02% 3,33% 6,47% 5,69% 49,71% 4,22% 4,12% 11,57% 0,20% 0,69% 1,07%   81,83%
20,55% 6,24% 7,80% 5,72% 37,00% 3,32% 6,37% 11,64% 0,07% 1,30% 0,77%   89,65%
22,73% 7,09% 3,48% 5,75% 39,04% 3,94% 4,08% 12,97%   0,94% 1,06%   90,21%
20,38% 2,07% 5,91% 3,32% 45,20% 5,61% 4,06% 12,63%   0,81% 2,10% 0,07% 85,96%
15,39% 4,96% 5,97% 3,70% 44,15% 3,87% 3,78% 17,07%   1,09% 1,57%   89,28%
15,47% 13,54% 3,36% 6,34% 35,54% 4,71% 3,46% 16,23% 0,19% 1,15% 0,48%   86,88%
23,14% 3,93% 8,20% 4,98% 42,43% 3,86% 5,75% 6,52% 0,07% 1,12% 1,59%   92,53%
33,40% 3,86% 9,34% 5,18% 30,76% 3,15% 6,50% 5,38% 0,10% 2,34% 1,10%   90,55%
20,83% 6,25% 5,73% 2,60% 27,08% 11,46% 10,42% 14,06% 1,04% 0,52% 5,42%    
Karlskronakretsen 18,77% 5,61% 6,31% 4,22% 40,55% 5,21% 5,45% 12,44% 0,12% 1,32% 1,49% 0,02% 85,51%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 384 0,91% +384 +0,91    
Blp Blekingepartiet 45 0,11% +45 +0,11    
SVP Svenskarnas parti 45 0,11% +45 +0,11    
SoL SoL-partiet 5 0,01% +5 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 81 0,19% -153 -0,38 234 0,57%
  Totalt övriga partier 560 1,32% +326 +0,75 234 0,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 35
Enhet 17
Djurens parti 13
Direktdemokraterna 3
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se