2014-09-25 09:10:36

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Ronnebykretsen

17,93%
7,65%
6,48%
2,20%
35,29%
6,11%
3,92%
14,78%
0,06%
5,59%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,36%
+1,34
2010: 83,02%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Ronnebykretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3312 17,93% -1080 -6,05 4392 23,98%
C Centerpartiet 1414 7,65% -416 -2,34 1830 9,99%
FP Folkpartiet liberalerna 1197 6,48% +273 +1,43 924 5,05%
KD Kristdemokraterna 406 2,20% -106 -0,60 512 2,80%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6519 35,29% -129 -1,01 6648 36,30%
V Vänsterpartiet 1128 6,11% -62 -0,39 1190 6,50%
MP Miljöpartiet de gröna 724 3,92% -77 -0,45 801 4,37%
SD Sverigedemokraterna 2731 14,78% +1049 +5,60 1682 9,18%
FI Feministiskt initiativ 11 0,06% +11 +0,06    
ÖVR Övriga partier 1033 5,59% +697 +3,76 336 1,83%
  Giltiga röster 18475 100,00% +160   18315 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 299 1,59% -128 -0,69 427 2,28%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,03% -1 -0,01 7 0,04%
VDT Valdeltagande 18780 84,36% +31 +1,34 18749 83,02%
  Antal röstberättigade 22261   -322   22583  

Röstfördelning per valdistrikt - landstingsvalkrets Ronnebykretsen

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,68% 18,97% 2,22% 2,62% 25,23% 5,55% 4,44% 14,63%   6,66% 1,98%   81,14%
19,11% 3,69% 8,90% 1,63% 36,81% 6,08% 3,69% 13,36%   6,73% 2,13%   80,09%
23,81% 18,41% 3,70% 2,33% 21,38% 5,82% 4,23% 11,22% 0,21% 8,89% 1,25%   86,06%
19,37% 10,87% 3,33% 1,75% 38,48% 5,52% 2,54% 13,41% 0,18% 4,56% 2,65%   83,77%
17,45% 3,34% 7,85% 1,59% 38,56% 6,51% 5,34% 14,69% 0,08% 4,59% 1,56%   80,49%
10,37% 3,70% 2,67% 2,07% 48,00% 10,07% 4,59% 14,22%   4,30% 0,88%   66,83%
21,65% 4,95% 10,54% 2,84% 33,90% 5,52% 4,87% 11,11%   4,62% 1,75%   83,22%
24,19% 5,89% 4,84% 4,10% 33,33% 4,84% 4,52% 14,83% 0,11% 3,36% 2,76% 0,20% 86,88%
14,19% 23,00% 3,09% 2,63% 23,34% 2,97% 2,75% 21,17%   6,86% 1,02%   83,38%
15,18% 8,55% 4,73% 2,18% 37,00% 6,45% 4,55% 16,82%   4,55% 1,08%   85,60%
19,30% 5,00% 10,37% 1,97% 35,12% 5,36% 3,75% 10,90%   8,22% 1,24%   91,59%
9,16% 4,17% 5,39% 1,32% 43,54% 6,31% 2,54% 23,30%   4,27% 0,40% 0,10% 81,65%
14,98% 3,91% 5,02% 1,86% 41,77% 6,60% 2,98% 19,35%   3,53% 1,29%   85,08%
9,37% 2,54% 4,78% 0,88% 48,68% 5,95% 2,24% 20,39%   5,17% 2,19% 0,19% 82,87%
22,70% 8,88% 5,10% 2,30% 27,96% 6,41% 3,62% 16,12%   6,91% 1,94%   87,45%
18,35% 5,71% 11,21% 2,09% 29,45% 6,48% 5,27% 14,18% 0,11% 7,14% 1,09% 0,11% 84,81%
24,00% 4,83% 10,52% 3,56% 32,91% 6,28% 3,65% 9,33%   4,92% 1,26%   85,84%
22,41% 6,78% 9,82% 2,35% 26,69% 7,61% 5,67% 9,13% 0,14% 9,41% 1,50%   92,91%
10,33% 4,33% 6,00% 1,67% 51,17% 8,00% 2,33% 12,67%   3,50% 1,48%   73,02%
23,66% 6,25% 7,59% 1,34% 27,68% 5,80% 6,70% 16,52% 1,34% 3,13% 3,86%    
Ronnebykretsen 17,93% 7,65% 6,48% 2,20% 35,29% 6,11% 3,92% 14,78% 0,06% 5,59% 1,59% 0,03% 84,36%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Ronnebykretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 969 5,24% +969 +5,24    
SVP Svenskarnas parti 7 0,04% +7 +0,04    
Kap Karlskronapartiet 3 0,02% +3 +0,02    
SoL SoL-partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 53 0,29% -283 -1,55 336 1,83%
  Totalt övriga partier 1033 5,59% +697 +3,76 336 1,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Ronnebykretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 22
Enhet 10
Piratpartiet 9
Direktdemokraterna 6
Ronnebypartiet 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se