2014-09-23 16:03:48

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Karlshamnskretsen

21,50%
4,87%
5,06%
2,97%
38,26%
5,76%
6,78%
13,63%
0,14%
1,03%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,34%
+1,23
2010: 82,12%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Karlshamnskretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4442 21,50% +387 +1,45 4055 20,05%
C Centerpartiet 1007 4,87% -352 -1,84 1359 6,72%
FP Folkpartiet liberalerna 1046 5,06% +8 -0,07 1038 5,13%
KD Kristdemokraterna 614 2,97% +49 +0,18 565 2,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7905 38,26% +299 +0,66 7606 37,60%
V Vänsterpartiet 1190 5,76% +24   1166 5,76%
MP Miljöpartiet de gröna 1400 6,78% +141 +0,55 1259 6,22%
SD Sverigedemokraterna 2817 13,63% +1413 +6,69 1404 6,94%
FI Feministiskt initiativ 28 0,14% +28 +0,14    
ÖVR Övriga partier 213 1,03% -1564 -7,75 1777 8,78%
  Giltiga röster 20662 100,00% +433   20229 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 417 1,98% +23 +0,07 394 1,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,01% -4 -0,02 7 0,03%
VDT Valdeltagande 21082 83,34% +452 +1,23 20630 82,12%
  Antal röstberättigade 25295   +172   25123  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Karlshamnskretsen

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,60% 5,44% 4,06% 3,07% 41,11% 5,47% 5,28% 15,72% 0,08% 1,17% 2,12% 0,01% 83,24%
16,45% 1,88% 4,35% 3,24% 48,25% 5,54% 4,69% 13,90% 0,17% 1,53% 1,76%   78,50%
20,38% 5,92% 4,30% 2,42% 36,58% 5,45% 8,07% 16,14%   0,74% 1,98%   87,59%
15,11% 5,19% 4,51% 4,74% 41,49% 4,74% 4,62% 18,38%   1,24% 2,63%   81,12%
20,12% 4,78% 3,69% 3,40% 42,11% 5,72% 4,12% 13,97%   2,10% 2,33%   81,51%
26,12% 2,81% 7,56% 4,22% 36,94% 3,78% 7,65% 10,11% 0,18% 0,62% 2,15%   89,73%
14,44% 5,31% 2,76% 3,72% 43,31% 6,16% 5,10% 17,83% 0,32% 1,06% 2,08%   75,39%
20,26% 5,41% 2,88% 1,40% 47,42% 5,33% 3,58% 12,58%   1,14% 1,72%   85,54%
15,84% 9,75% 3,57% 3,13% 38,56% 5,66% 3,57% 18,97%   0,96% 1,12% 0,09% 78,32%
15,47% 9,12% 2,08% 1,96% 36,37% 7,16% 4,50% 22,40% 0,12% 0,81% 2,81%   81,07%
20,83% 2,50% 6,67% 0,83% 33,33% 5,83% 11,67% 15,83%   2,50% 9,09%    
24,37% 4,31% 6,05% 2,87% 35,43% 6,04% 8,26% 11,57% 0,19% 0,90% 1,84% 0,02% 83,45%
23,87% 11,97% 4,68% 2,13% 31,02% 4,75% 4,75% 15,82% 0,28% 0,76% 1,16%   84,93%
22,44% 2,98% 5,59% 2,70% 39,85% 5,59% 8,57% 10,80% 0,28% 1,21% 2,54%   73,13%
22,68% 2,82% 6,44% 4,06% 39,45% 5,56% 7,77% 10,59%   0,62% 2,16%   82,83%
28,47% 2,63% 8,51% 2,63% 32,67% 5,67% 9,77% 8,51% 0,32% 0,84% 0,94%   87,60%
21,72% 3,59% 5,78% 2,98% 36,43% 6,13% 7,53% 14,71%   1,14% 1,38%   78,19%
27,78% 2,34% 3,82% 2,60% 35,76% 6,86% 8,68% 11,55% 0,26% 0,35% 1,79%   80,40%
22,22% 2,54% 5,93% 2,22% 37,14% 6,98% 9,63% 12,06% 0,11% 1,16% 2,47% 0,10% 80,56%
26,21% 4,16% 8,94% 3,39% 30,92% 5,71% 9,79% 9,48% 0,23% 1,16% 1,97%   90,12%
23,71% 2,84% 5,57% 3,34% 36,78% 7,50% 9,22% 10,13% 0,10% 0,81% 1,79% 0,10% 76,21%
25,21% 4,20% 3,78% 2,10% 40,34% 7,56% 8,40% 6,30% 0,84% 1,26% 4,03%    
Karlshamnskretsen 21,50% 4,87% 5,06% 2,97% 38,26% 5,76% 6,78% 13,63% 0,14% 1,03% 1,98% 0,01% 83,34%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Karlshamnskretsen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 133 0,64% +133 +0,64    
SVP Svenskarnas parti 8 0,04% +8 +0,04    
SoL SoL-partiet 5 0,02% +5 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 67 0,32% -1710 -8,46 1777 8,78%
  Totalt övriga partier 213 1,03% -1564 -7,75 1777 8,78%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Karlshamnskretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 35
Piratpartiet 8
Enhet 7
Klassiskt liberala partiet 2
Partiet de fria 2
Partiet det fria 2
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se