2014-09-24 12:50:35

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - I vallokal ej räknade röster

16,93%
2,61%
5,07%
4,22%
41,50%
9,52%
10,17%
4,80%
3,49%
1,69%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 441 16,93% -282 -0,45 723 17,38%
C Centerpartiet 68 2,61% -18 +0,54 86 2,07%
FP Folkpartiet liberalerna 132 5,07% -59 +0,48 191 4,59%
KD Kristdemokraterna 110 4,22% -14 +1,24 124 2,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1081 41,50% -958 -7,51 2039 49,00%
V Vänsterpartiet 248 9,52% -154 -0,14 402 9,66%
MP Miljöpartiet de gröna 265 10,17% -189 -0,74 454 10,91%
SD Sverigedemokraterna 125 4,80% +28 +2,47 97 2,33%
FI Feministiskt initiativ 91 3,49% +72 +3,04 19 0,46%
ÖVR Övriga partier 44 1,69% +18 +1,06 26 0,62%
  Giltiga röster 2605 100,00% -1556   4161 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 39 1,47% -9 +0,33 48 1,14%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,30% +1 +0,14 7 0,17%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 25 0,96% +25 +0,96    
DjuP Djurens parti 5 0,19% +5 +0,19    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 3 0,12% -5 -0,08 8 0,19%
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,08% +2 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 2 0,08% +2 +0,08    
K Kommunistiska Partiet 1 0,04% -2 -0,03 3 0,07%
  Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,04% +1 +0,04    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,19% -9 -0,14 14 0,34%
  Totalt övriga partier 44 1,69% +18 +1,06 26 0,62%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se