2014-09-23 12:06:16

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - I vallokal ej räknade röster

23,66%
6,25%
7,59%
1,34%
27,68%
5,80%
6,70%
16,52%
1,34%
3,13%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 53 23,66% -18 -0,25 71 23,91%
C Centerpartiet 14 6,25% +3 +2,55 11 3,70%
FP Folkpartiet liberalerna 17 7,59% -12 -2,18 29 9,76%
KD Kristdemokraterna 3 1,34% -1 -0,01 4 1,35%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 62 27,68% -32 -3,97 94 31,65%
V Vänsterpartiet 13 5,80% -13 -2,95 26 8,75%
MP Miljöpartiet de gröna 15 6,70% -10 -1,72 25 8,42%
SD Sverigedemokraterna 37 16,52% +7 +6,42 30 10,10%
FI Feministiskt initiativ 3 1,34% +3 +1,34    
ÖVR Övriga partier 7 3,13%   +0,77 7 2,36%
  Giltiga röster 224 100,00% -73   297 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 3,86% -3 -0,02 12 3,88%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 3 1,34% +3 +1,34    
Kap Karlskronapartiet 1 0,45% +1 +0,45    
SVP Svenskarnas parti 1 0,45% +1 +0,45    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,89% -5 -0,79 7 2,35%
  Totalt övriga partier 7 3,13%   +0,77 7 2,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se