2014-09-23 12:05:03

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - I vallokal ej räknade röster

20,83%
2,50%
6,67%
0,83%
33,33%
5,83%
11,67%
15,83%
0,00%
2,50%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 25 20,83% +6 +8,81 19 12,03%
C Centerpartiet 3 2,50% -6 -3,20 9 5,70%
FP Folkpartiet liberalerna 8 6,67% -2 +0,34 10 6,33%
KD Kristdemokraterna 1 0,83% -3 -1,70 4 2,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 40 33,33% -13 -0,21 53 33,54%
V Vänsterpartiet 7 5,83% -13 -6,82 20 12,66%
MP Miljöpartiet de gröna 14 11,67%   +2,81 14 8,86%
SD Sverigedemokraterna 19 15,83% +1 +4,44 18 11,39%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 3 2,50% -8 -4,46 11 6,96%
  Giltiga röster 120 100,00% -38   158 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 9,09% +3 +3,70 9 5,39%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 1 0,83% +1 +0,83    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 1,67% -9 +1,67 11 6,96%
  Totalt övriga partier 3 2,50% -8 -4,46 11 6,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se