2014-09-24 18:45:04

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - Vällingby 12 Grimsta mellersta

11,33%
2,22%
3,39%
3,74%
42,99%
10,86%
9,35%
8,88%
3,04%
4,21%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 66,26%
+3,97
2010: 62,29%

Röstfördelning - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 97 11,33% -48 -7,87 145 19,21%
C Centerpartiet 19 2,22% +8 +0,76 11 1,46%
FP Folkpartiet liberalerna 29 3,39% -9 -1,65 38 5,03%
KD Kristdemokraterna 32 3,74% +6 +0,29 26 3,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 368 42,99% +56 +1,67 312 41,32%
V Vänsterpartiet 93 10,86% +11   82 10,86%
MP Miljöpartiet de gröna 80 9,35% -12 -2,84 92 12,19%
SD Sverigedemokraterna 76 8,88% +34 +3,32 42 5,56%
FI Feministiskt initiativ 26 3,04% +25 +2,90 1 0,13%
ÖVR Övriga partier 36 4,21% +30 +3,41 6 0,79%
  Giltiga röster 856 100,00% +101   755 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,47% -3 -0,45 7 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 860 66,26% +97 +3,97 763 62,29%
  Antal röstberättigade 1298   +73   1225  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 14 1,64% +14 +1,64    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 4 0,47%   -0,06 4 0,53%
DjuP Djurens parti 3 0,35% +3 +0,35    
K Kommunistiska Partiet 3 0,35% +3 +0,35    
  Direktdemokraterna 2 0,23% +2 +0,23    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,23% +2 +0,23    
SVP Svenskarnas parti 2 0,23% +2 +0,23    
  Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,23% +2 +0,23    
SPI SPI Välfärden     -1   1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,47% +3 +0,33 1 0,13%
  Totalt övriga partier 36 4,21% +30 +3,41 6 0,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 3
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se